Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-86

Onduidelijkheid met met het definiëren van AddressType in AddresInformation ZIB.

  Details

  • Type: Vraag
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: Niet van toepassing
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Alle
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR
  • FHIR Category:
   Profiles
  • Voorgestelde oplossing:
   FHIR voorbeelden controleren en aanpassen waarnodig om te conformern aan nl-core-address met betrekking tot HCIM concept AddressType.

   Description

   1. De tekst dat bij Address er bij staat op simplifier, bij de beschrijving van Address “The HCIM defines certain address types … otherwise they may need to import this as two separate addresses.” Vind ik enigszins onduidelijk. 

   Is AddressType van AddressInformation gelijk aan visit address wanneer Address.use = ‘temp’ EN Address.type = 'physical'  EN Address.use.extension = 'PHYS'? Of is het een visit address als Address.use = ‘temp’ OF Address.type = 'physical'  OF Address.use.extension = 'PHYS'?

   2. Verder wordt er aangenomen dat Address.type ("HCIM Vacation Home Address maps to Address.type 'temp' + Address.use.extension 'HV'.") de waarde ‘temp’ aan kan nemen terwijl er op simplifier staat dat Type alleen de waarden ‘postal’, ‘physical’ en ‘both’ kan aannemen.

   3. Daarbovenop heb ik een klein detail opgemerkt, als je op nl-core-patient naar Address kijkt dan is address.extension.official.url en address.extension.official.valueBoolean wel te zien en als je nl-core-address .extension.official bekijkt zijn url en valueBoolean niet te zien. Dit is iets kleins hoor maar ik dacht ik meld het even.

   Met vriendelijke groet,

   Yuri Bonanno.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       toonstra Ardon Toonstra
       Reporter:
       yuri.bonanno@curavista.nl Yuri Bonanno
       Watchers:
       0 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.