Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-854

Add requirements for profile declaration to FHIR IG

Details

  • Nee
  • Alle
  • FHIR
  • Currently, most but not all information standards formally require the declaration of a profile. However, in practice it is assumed that instances declare their profile. Therefore, the impact should be low.
  • Profiles
  • Hide
   In de overkoepelende implementatiegids wordt opgenomen dat alle instances moeten aangeven welk profiel er gebruikt wordt, en dat ze daartegen moeten valideren.
   Wanneer het gaat om afgeleide profielen, mogen ook de compatibele basisprofielen of afgeleide profielen vermeld worden.
   Show
   In de overkoepelende implementatiegids wordt opgenomen dat alle instances moeten aangeven welk profiel er gebruikt wordt, en dat ze daartegen moeten valideren. Wanneer het gaat om afgeleide profielen, mogen ook de compatibele basisprofielen of afgeleide profielen vermeld worden.
  • Hide

   Add the requirement to the overarching IG that FHIR resources should adhere to the profiles listed in the IG's of the information standard.

   Show
   Add the requirement to the overarching IG that FHIR resources should adhere to the profiles listed in the IG's of the information standard.

  Description

   For most implementation guides, the sections dealing with custom profiles state that "The resources in the response message SHALL be a valid instance of these profiles. All resources SHALL include their related profile canonical URL in the meta.profile element in order to show compliance."

   However, this requirement is not present in every MedMij implementation guide, although it is generally assumed that instances should declare their profile. It's probably better to move this requirement to the overarching principles.

   Attachments

    Activity

     People

      edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
      edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
      Watchers:
      3 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: