Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-847

toevoegen codelijst extensie voor land in voorbeelden/kwalificatiemateriaal

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: Nader te bepalen
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Alle
  • Informatiestandaard onderdeel:
   FHIR
  • FHIR Category:
   Examples

   Description

   Volgens de ZIB moet bij het vermelden van een land een van de volgende codelijsten worden gebruikt: 

   • LandFBACodelijst
   • LandISOCodelijst

    

   Momenteel gebeurd dat nog niet in ons kwalificatiemateriaal dat bij GGZ hoort, alsmede in examples in de map ZIB2017. 

   Dit kan makkelijk worden opgelost door de volgende code toe te voegen:
   <country value="NLD">
               <extension url="http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/code-specification">
                   <valueCodeableConcept>
                       <coding>
                           <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34"/>
                           <code value="6030"/>
                           <display value="Nederland"/>
                       </coding>
                   </valueCodeableConcept>
               </extension>
           </country>
    
    

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      goris@nictiz.nl Vincent Goris
      Reporter:
      goris@nictiz.nl Vincent Goris
      Watchers:
      2 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.