Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-82

Feedback op voorbeeld FHIR AllergyIntolerance bericht

  Details

  • Type: Vraag
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: Niet van toepassing
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Overig
  • Informatiestandaard onderdeel:
   FHIR
  • FHIR Category:
   Profiles

   Description

   Hoi,

   Graag zouden wij feedback willen ontvangen op de onderstaande FHIR bundle (searchset) met daarin een Patient resource en een AllergyIntolerance resource.

   Klopt de manier waarop we de FullUrl gebruiken voor het verwijzen naar de interne patient resource vanuit de AllergyIntolerance resource?

    {
    "resourceType": "Bundle",
    "id": "0158da7c-5928-41b3-a552-ef26a6ac236f",
    "meta": { "lastUpdated": "2018-12-13T13:31:59.354+01:00" },
    "type": "searchset",
    "total": 2,
    "entry": [
     {
      "fullUrl": "urn:uuid:5f1229b2-6549-4c05-8e2c-133827f34e69",
      "resource": {
       "resourceType": "Patient",
       "id": "5f1229b2-6549-4c05-8e2c-133827f34e69",
       "meta": { "profile": [ "http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-patient" ] },
       "identifier": [
        {
         "system": "http://fhir.nl/fhir/NamingSystem/bsn",
         "value": ""
        }
       ],
       "name": [ { "family": "Jansen" } ],
       "gender": "male"
      }
     },
     {
      "fullUrl": "urn:uuid:b71c7579-bf02-4831-8b43-b707fa45b5fe",
      "resource": {
       "resourceType": "AllergyIntolerance",
       "id": "b71c7579-bf02-4831-8b43-b707fa45b5fe",
       "meta": { "profile": [ "http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-AllergyIntolerance" ] },
       "identifier": [ { "value": "000000000000021111" } ],
       "clinicalStatus": "resolved",
       "_clinicalStatus": {
        "extension": [
         {
          "Url":"http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/code-specification",
          "valueCodeableConcept": {
           "coding": [
            {
             "system": "2.16.840.1.113883.5.14",
             "code": "completed",
             "display": "Completed"
            }
           ],
           "text": "Niet meer aanwezig"
          }
         }
        ]
       },
       "verificationStatus": "confirmed",
       "code": {
        "coding": [
         {
          "system": "http://hl7.org/fhir/v3/NullFlavor",
          "code": "OTH",
          "display": "Other"
         }
        ],
        "text": "Latex - anafylaxie"
       },
       "patient": { "reference": "urn:uuid:5f1229b2-6549-4c05-8e2c-133827f34e69" },
       "onsetDateTime": "2012-04-13T09:41:00+02:00",
       "note": [ { "text": "Status: Actief | Toelichting: " } ]
      }
     }
    ]
   }
   

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      henket Alexander Henket
      Reporter:
      vvandenberg@chipsoft.nl Vincent van den Berg
      Watchers:
      1 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.