Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-818

BgZ-Extended in productie nemen

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Bepaling voorstel
  • Priority: 3
  • Resolution: Unresolved
  • Fix Version/s: Nader te bepalen
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   BgZ
  • Informatiestandaard onderdeel:
   Functioneel

   Description

   BgZ-Extended is een uitgebreidere gegevensset die meer mogelijkheden geeft voor testen van BgZ en de zibs die onderdeel zijn van de BgZ (nb. en andere standaarden). Met de set is een kwalitatief betere kwalificatie mogelijk dan het kwalificatiescript dat nu voor kwalificatie van de BgZ wordt gebruikt.

   BgZ-Extended bevat daarnaast een aantal extra testscenario’s waarbij getest kan worden met meerdere bronsystemen.

   Het kwalificatiescript wordt nu nog niet gebruikt voor kwalificatie en de extra scenario's worden nog niet ondersteund door de kwalificatiesimulator.

   BgZ Extended zal zsm worden uitgerold en beschikbaar worden gemaakt voor testen en kwalificeren. 

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       hagen@nictiz.nl Victor van Hagen
       Reporter:
       Opdenberg@nictiz.nl Stephan Opdenberg
       Watchers:
       4 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.