Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-816

PDF/A: IHE MHD remove constraint on .author

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   PDF/A
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR
  • Impact:
   Hide
   Laag. Het FO stelt patient al als author, deze wijzging maakt dit nu ook technisch mogelijk. Daarnaast wordt het profiel ruimer en niet stricter. Doordat het FO al juist definieert wat dit element mag bevatten kan deze wijziging als een patch worden aanschouwd.
   Show
   Laag. Het FO stelt patient al als author, deze wijzging maakt dit nu ook technisch mogelijk. Daarnaast wordt het profiel ruimer en niet stricter. Doordat het FO al juist definieert wat dit element mag bevatten kan deze wijziging als een patch worden aanschouwd.
  • FHIR Category:
   Profiles
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   Het 'openen' van DocumentReference.author en DocumentManifest.author zodat alle mogelijke HL7 FHIR core references mogelijk zijn, waaronder de reference naar Patient (nodig voor MedMij).

   Geclassificeerd als breaking change voor de transactie van PDF/A Ontvangen.
   Show
   Het 'openen' van DocumentReference.author en DocumentManifest.author zodat alle mogelijke HL7 FHIR core references mogelijk zijn, waaronder de reference naar Patient (nodig voor MedMij). Geclassificeerd als breaking change voor de transactie van PDF/A Ontvangen.
  • Release notes:
   Hide

   Removed additional constraints on .author reference to allow for a Patient reference. 

   Show
   Removed additional constraints on .author reference to allow for a Patient reference. 

   Description

   In het Document Manifest profiel van IHE dat wij gebruiken, is een beperking aangebracht die ons niet in staat stelt om een patiënt als auteur toe te voegen. In de kwalificatie wordt dit door het addendum wel gevraagd, waardoor het onmogelijk is om aan de kwalificatie te voldoen.
   Daarnaast bleek dat het IHE profiel, niet meer bestaat. Ardon Toonstra is aan het nakijken waarom dit het geval is en hoe we dit gaan oplossen.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       goris@nictiz.nl Vincent Goris
       Reporter:
       goris@nictiz.nl Vincent Goris
       Watchers:
       4 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.