Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-815

Consequent hanteren van systeemrollen in kwalificatiescripts

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • 2019.01 - Maart 2020
  • None
  • Nee
  • Alle
  • Kwalificatie
  • Nihil.
  • Tekstuele verduidelijking door middel van harmonisatie van de betekenis en schrijfwijze van systeemrollen en systeemrolcodes.
  • Hide

   Tekstuele harmonisatie en verduidelijking rondom het concept "systeemrolcodes" doorgevoerd en bijbehorende tabellen aangevuld en gecorrigeerd in de MedMij standaarden in paragraaf/paragrafen Systeem & Systeemrollen.
    

   Show
   Tekstuele harmonisatie en verduidelijking rondom het concept "systeemrolcodes" doorgevoerd en bijbehorende tabellen aangevuld en gecorrigeerd in de MedMij standaarden in paragraaf/paragrafen Systeem & Systeemrollen.  

  Description

   De FO's binnen MedMij definiëren de systeemrollen die bij een transactie betrokken zijn, en kennen hier zowel een officiële naam aan toe, als een geversioneerde code en een informele omschrijving. Daarnaast worden er bedrijfsrollen gedefinieerd.

   Het zou voor kwalificatiescripts logisch zijn dezelfde begrippen te hanteren met dezelfde inhoud om duidelijk te maken voor wie het kwalificatiescript bedoeld is. Dit wordt echter niet consequent gedaan.

   Bijvoorbeeld bij de BGZ heeft het het kwalificatiescript "BGZ Raadplegend systeem" het over "de systeemrol ‘Patiënt – Raadplegen Basisgegevensset Zorg’". Deze systeemrol komt zo niet letterlijk voor in het FO. Het kwalificatiescript "BGZ Beschikbaarstellend systeem" heeft het gewoonweg "de rol"  en dan "XIS – beschikbaar stellen BgZ". Ik heb geen inventarisatie gedaan van de andere standaarden, maar ben het incidenteel wel tegengekomen, o.m. bij PDF/A.

   Alhoewel het best duidelijk is voor wie het script bedoeld is, werkt het door elkaar gebruiken van termen en benamingen wel verwarring in de hand. Hanteren van de juiste termen maakt het ook makkelijker om te refereren naar het FO.

    

     

   deelproject  naam script locatie en evt wat uitgevoerd? en wie, datum 
   AllergieIntolerantie  1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie gegevens  er wordt gesproken over rol ipv systeemrol.   Gwen op 17-2
       1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen AllergieIntolerantie gegevens    Gwen op 17-2
     2. Addenda - MedMij Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie gegevens    Gwen op 17-2
     2. Addenda - MedMij Raadplegen AllergieIntolerantie gegevens    Gwen op 17-2
    Beelden 1. Kwalificatiescript - MedMij Ontvangen beelden  er wordt gesproken over systeemrollen ?  Gwen op 17-2
     2. Addenda ontvangen beelden    Gwen op 17-2
     2. Addenda sturen beelden    17-2 geupload
    Labresultaten  beschikbst en raadplegen    
     1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen Laboratoriumresultaten    17-2 geupload
     1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Laboratoriumresultaten    17-2 geupload
          
          
   BgZ  1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen BgZ    Gwen op 17-2
     1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen BgZ     VH - 23-10-19
      2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen BgZ     Gwen op 17-2
      2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen BgZ     Gwen op 17-2
   Care  nvt    
   eAfspraak  1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen eAfspraak    Gwen op 17-2
      1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen eAfspraak    Gwen op 17-2
      in addenda wordt ook gesproken over rol ipv systeemrol    Gwen op 17-2
   ​GGZ​      Beschikbaarstellen bgGGZ    GH - 28-1-2020
      Raadplegen bgGGZ    GH - 13-2-2020
     2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen Basisgegevens GGZ      GH - 13-2-2020
      2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Basisgegevens GGZ     GH - 13-2-2020
   eOvedracht 1. Kwalificatiescript - eOverdracht Sturen verpleegkundig aanmeldbericht  
      1. Kwalificatiescript - eOverdracht Ontvangen verpleegkundig aanmeldbericht    
    Zelfmetingen  al goed  
    Langdurige zorg  beschikbaarstellen     GH - 13-2-2020
      raadplegen      GH - 13-2-2020
   PDF/A  al goed    
   Huisartsgegevens  al goed  
   Vragenlijst 1. Kwalificatiescript - MedMij Sturen Vragenlijst  

    

    

   Attachments

    Activity

     People

      hagg@nictiz.nl Trudy Hagg
      edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
      Watchers:
      0 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

       Jigit Development

        Branches:
        Pull requests: