Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-812

Toevoegen kwalificatiescripts om beschikbaarstellende systemen te testen op JSON response

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Wachtend op indiener
  • Priority: 3
  • Resolution: Unresolved
  • Fix Version/s: Niet van toepassing
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Alle
  • Informatiestandaard onderdeel:
   Kwalificatie
  • FHIR Category:
   Profiles
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   Toevoegen testscripts die JSON response testen.
   Toevoegen aandachtspunt (XML & JSON) voor DVZA kwalificatie op kwalificatiepagina.
   Show
   Toevoegen testscripts die JSON response testen. Toevoegen aandachtspunt (XML & JSON) voor DVZA kwalificatie op kwalificatiepagina.
  • Release notes:
   Hide

   JSON testscripts voor AllergyIntolerance XIS testscripts toegevoegd aan develop en test folders.

   Show
   JSON testscripts voor AllergyIntolerance XIS testscripts toegevoegd aan develop en test folders.

   Description

   Alle huidige XIS / DVZA testscripts zijn op basis van XML. Binnen MedMij zijn resource servers verplicht om zowel JSON als XML te ondersteunen. Om het voor partijen mogelijk te maken dit te kunnen testen dienen er ook testscripts te komen die requests doen op basis van JSON om zo een JSON response testen. Daarna kunnen de functionele testscripts ook aangepast worden om dit ook bij het kwalificen te gebruiken.

   In het verleden is er voor gekozen om de JSON variant nog niet te ontwikkelen vanuit beheersoogpunt, omdat dit in een dubbel zoveel testscripts zou leiden. Daarnaast was er een hoop dat Touchstone dit zelf zou ondersteunen.

   Er is nu wel een nadrukkelijk verzoek vanuit de kandidaat-deelnemers / deelnemers om de JSON variant toe te voegen. Daarom dienen we ofwel:

   • een script te maken die de JSON variant genereert, 
   • te werken met een variabele die door de deelnemers gezet kan worden,
    • In dit geval dienen de omschrijvingen van de testscripts ook worden aangepast zodat ze niet meer specifiek XML beschrijven.

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      duwel@nictiz.nl Jorn Duwel
      Reporter:
      toonstra Ardon Toonstra
      Watchers:
      1 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.