Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-809

Inleiding "beschikbaarstellen en ontvangen" erg verwarrend

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: Niet van toepassing
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   PDF/A
  • Informatiestandaard onderdeel:
   Kwalificatie
  • Impact:
   Nihil, want het betreft een aanpassing op de kwalificatiematerialen ter verduidelijking.
  • Voorgestelde oplossing:
   Tekstuele aanpassing doorvoeren ten behoeve van eenduidig gebruik termen in de kwalificatiematerialen.

   Description

   Het FO voor de informatiestandaard PDF/A hanteert de volgende vier termen:

     Use case: raadplegen Use case: sturen
   PGO raadplegen sturen
   XIS beschikbaarstellen ontvangen

   Wat betreft het kwalificatiemateriaal zijn er twee scripts:

   1. beschikbaarstellen en ontvangen (voor XIS'en)
   2. raadplegen en sturen (voor PGO's)

   De terminologie is al wat verwarrend, maar de inleiding van het eerste script maakt het er niet duidelijker op waarvoor het bedoeld is:

   Naast de bestaande standaard ‘PDF/A Raadplegen’ is er een nieuwe use case ‘PDF/A Sturen’ gespecificeerd. Deze use case maakt het mogelijk voor de zorggebruiker om gezondheidsgegevens in PDF/A te kunnen sturen vanuit
   het PGO naar het systeem van de zorgaanbieder.

   Dit document bevat het te doorlopen script ‘Ontvangen PDF/A’, dat onderdeel is van de standaard PDF/A Sturen, binnen het MedMij afsprakenstelsel (zie het hoofdstuk: 2 Ontvangen PDF/A). De doelgroep van dit document is de PGO leverancier die wil kwalificeren.

   * Het gaat niet om de standaard maar om de use case "PDF/A Raadplegen", binnen de standaard "PDF/A" (aldus het FO).

   • Het is erg verwarrend om "PDF/A Raadplegen" als nieuw te introduceren, dit schept de verwachting dat het document alleen daar over gaat. Beter zou zijn om ze op gelijke voet te introduceren ("De standaard PDF/A kent de use case PDF/A Raadplegen en PDF/A Sturen.")
   • Het document bevat niet alleen het script "Ontvangen PDF/A" maar ook "Beschikbaarstellen PDF/A".
   • Er worden geen systeemrollen genoemd, zoals wel in het script voor "raadplegen en sturen".
   • "Ontvangen PDF/A" is geen onderdeel van de standaard maar de use case "PDF/A Sturen", binnen de standaard "PDF/A".
   • De doelgroep van het document is niet de "PGO leverancier" [sic] maar de XIS-leverancier.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       hagen@nictiz.nl Victor van Hagen
       Reporter:
       edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
       Watchers:
       0 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.