Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-801

ResourceEndpoint-mismatch tussen request en response

  Details

  • Type: Vraag
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: Niet van toepassing
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Alle
  • Informatiestandaard onderdeel:
   Technisch

   Description

   Wij bevragen op Touchstone een endpoint https://touchstone.aegis.net:55017/fhir3-i2/Observation?code=http%3A%2F%2Fsnomed.info%2Fsct%7C365470003&_format=json` en dit levert de volgende bundle op (ingekort):

   {
    "resourceType": "Bundle",
    "id": "904ba21f-5713-4a3a-bd19-6871aa573c59",
    "meta": {
     "versionId": "1",
     "lastUpdated": "2019-11-01T10:07:42.514-04:00"
    },
    "type": "searchset",
    "total": 1,
    "link": [
     {
      "relation": "self",
      "url": "https://nictiz.wildfhir.org/fhir3-i2/Observation?code=http%3A%2F%2Fsnomed.info%2Fsct%7C365470003&_format=json"
     }
    ],
    "entry": [
     {
      "fullUrl": "https://nictiz.wildfhir.org/fhir3-i2/Observation/ggz-familysituation-01",
   	 ...
   	},
   	...
    ],
    ...
   }
   

   Er is een mismatch tussen de self-url en de daadwerkelijke gebruikte url. Daarnaast worden id's teruggegeven (in de fullUrl-velden) die verwijzen naar een andere ResourceEndpoint (nictiz.wildfhir.org/fhir3-i2) dan de oorspronkelijk bevraagde (touchstone.aegis.net:55017/fhir3-i2).

   Onze code loopt hier momenteel op stuk omdat het niet weet bij welke ResourceEndpoint hij de gegevens moet plaatsen.
   Mijn vraag: is dit een Touchstone-artefact of kan het in het werkelijke stelsel ook voorkomen dat de base url van de teruggegeven FHIR-resources verwijst naar een andere FHIR-server dan de bevraagde ResourceEndpoint zoals we die uit de zorgaanbiederslijst halen?

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       toonstra Ardon Toonstra
       Reporter:
       jeroen.leeuwestein@curavista.nl Jeroen Leeuwestein
       Watchers:
       0 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.