Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-791

References naar ConceptMaps verbeteren door gebruik extensie en consistentie

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • 2020.01 - Oktober 2020
  • None
  • Nee
  • Alle
  • FHIR
  • Geen. Verduidelijking waar de betreffende ConceptMaps te vinden zijn.
  • Profiles
  • Toevoegen van extensie aan het element .valuesetReference in de FHIR-profielen, op elementen waar een ConceptMap voor beschikbaar is.
  • Hide

   Several profiles missed the extension on .ValueSetReference with a reference to the corresponding ConceptMap, this has been corrected. In addition, the ConceptMap comments have been moved to the mapping.comment element.

   Show
   Several profiles missed the extension on .ValueSetReference with a reference to the corresponding ConceptMap, this has been corrected. In addition, the ConceptMap comments have been moved to the mapping.comment element.

  Description

   Er bestaat een HL7 core extensie om ConceptMaps op een structurele manier te verbinden aan de elementen waar ze van toepassing zijn. Dit toevoegen aan de profielen zou een verbetering zijn. Daarbij dient er een verzoek naar Simplifier te gaan om deze extensie ook te renderen.

   Momenteel wordt de ConceptMaps in de element.mapping.comment of element.comment benoemd. Dit wordt momenteel weergegeven door Simplifier. Dit willen we ook we ook blijven gebruiken en consistent maken door alles in de element.mapping.comment te zetten.

   Links in markdown voor betere rending, aanvragen bij Simplifier.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       Opdenberg@nictiz.nl Stephan Opdenberg (Inactive)
       toonstra Ardon Toonstra
       Watchers:
       4 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: