Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-780

TelecomSoortCodelijst-to-ContactPointSystem fout in waarde van equivalence

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2019.01 - Januari 2020
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Alle
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR
  • Impact:
   Geen.
  • FHIR Category:
   ConceptMaps
  • Voorgestelde oplossing:
   Wijzigen van de equivalence type van 'specializes' naar 'subsumes' in de ConceptMap TelecomSoortCodelijst-to-ContactPointSystem.
  • Release notes:
   Hide

   Changed equivalence type from specializes to subsumes for 2 concept mappings in ConceptMap TelecomSoortCodelijst-to-ContactPointSystem.

   Show
   Changed equivalence type from specializes to subsumes for 2 concept mappings in ConceptMap TelecomSoortCodelijst-to-ContactPointSystem.

   Description

   In TelecomSoortCodelijst-to-ContactPointSystem worden MC(Mobile contact) en LL(LandLine) gemapt naar de value 'phone'. Er staat dat de equivalence type 'specializes' is, echter is hier sprake van een generalisatie en dus zou het type 'subsumes' moeten zijn. 

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      goris@nictiz.nl Vincent Goris
      Reporter:
      goris@nictiz.nl Vincent Goris
      Watchers:
      0 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.