Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-752

Onduidelijk wat er gedaan moet worden met het veld .status

  Details

  • Type: Vraag
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Medicatieproces
  • Informatiestandaard onderdeel:
   Technisch
  • FHIR Category:
   ValueSets
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   De medicatiebouwstenen zijn gebaseerd op het functionele model in de informatiestandaard.

   Als je kijkt in het FHIR-profiel voor medicatieafspraak en toedieningsafspraak zie je dat de mapping van het functionele model naar de FHIR-status alleen de "geannuleerd-indicator" betreft. Dit betekent ook dat we alleen de status 'entered-in-error' kennen vanuit de informatiestandaard. En anders laten we status weg in onze testgevallen.

   Als een medicatieafspraak of toedieningsafspraak geannuleerd is, dan moet dat natuurlijk ook duidelijk zijn voor de patiënt. Ik zou verwachten dat je deze eigenlijk niet heel prominent ziet in een PGO, tenzij je er - als patiënt/gebruiker - actief naar op zoek gaat.

   Bij het FHIR profiel voor medicatiegebruik zie je dat status gemapt is op stoptype. Dit is nader toegelicht in een conceptmap waarnaar ook gerefereerd wordt vanuit dit profiel.

   Omdat status een verplicht veld is in FHIR bij MedicationStatement, wordt er in onze testgevallen, bij het afwezig zijn van een stoptype, status 'active' ingevuld. Dat is ook waar voor onze testgevallen (zoals ook in de omschrijving staat: het gaat om de status op het moment van vastleggen van het medicatiegebruik). Of iets nu (vandaag!) ook daadwerkelijk nog steeds actueel is, hangt af van de gebruiksperiode en dus niet zozeer van de status....

   De gebruikindicator is gemapt op 'taken' en uit de gebruiksperiode kun je opmaken voor welke periode dit statement geldt.

   Dat maakt dat de overige FHIR-statussen niet nodig zijn vanuit het Nederlandse functionele model.
   Show
   De medicatiebouwstenen zijn gebaseerd op het functionele model in de informatiestandaard. Als je kijkt in het FHIR-profiel voor medicatieafspraak en toedieningsafspraak zie je dat de mapping van het functionele model naar de FHIR-status alleen de "geannuleerd-indicator" betreft. Dit betekent ook dat we alleen de status 'entered-in-error' kennen vanuit de informatiestandaard. En anders laten we status weg in onze testgevallen. Als een medicatieafspraak of toedieningsafspraak geannuleerd is, dan moet dat natuurlijk ook duidelijk zijn voor de patiënt. Ik zou verwachten dat je deze eigenlijk niet heel prominent ziet in een PGO, tenzij je er - als patiënt/gebruiker - actief naar op zoek gaat. Bij het FHIR profiel voor medicatiegebruik zie je dat status gemapt is op stoptype. Dit is nader toegelicht in een conceptmap waarnaar ook gerefereerd wordt vanuit dit profiel. Omdat status een verplicht veld is in FHIR bij MedicationStatement, wordt er in onze testgevallen, bij het afwezig zijn van een stoptype, status 'active' ingevuld. Dat is ook waar voor onze testgevallen (zoals ook in de omschrijving staat: het gaat om de status op het moment van vastleggen van het medicatiegebruik). Of iets nu (vandaag!) ook daadwerkelijk nog steeds actueel is, hangt af van de gebruiksperiode en dus niet zozeer van de status.... De gebruikindicator is gemapt op 'taken' en uit de gebruiksperiode kun je opmaken voor welke periode dit statement geldt. Dat maakt dat de overige FHIR-statussen niet nodig zijn vanuit het Nederlandse functionele model.

   Description

   Als onderdeel van de bouwsteen MedicatieAfspraak maar ook MedicatieGebruik wordt er een status veld meegegeven. Dit kan de waardes bevatten zoals aangegeven in:  http://hl7.org/fhir/STU3/valueset-medication-request-status.html 

   Echter kan dit de actualiteit tegenspreken. Daarnaast kreeg ik van de kwalificatie terug dat er verwarring is over het weergeven van "Enterred-in-error" wij laten dit in ons PGO zien maar het is geen onderdeel van de addenda en wordt dus ook niet verwacht. 

   Wat is de bedoeling dat we met dit veld doen?

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       wetering Arianne van de Wetering
       Reporter:
       wessel@medapp.nu Wessel Prins
       Watchers:
       1 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.