Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-644

Niet eenduidig gebruik afsprakenstatussen

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Doorontwikkeling
  • Priority: 3
  • Resolution: Unresolved
  • Fix Version/s: Nader te bepalen
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   eAfspraak
  • Informatiestandaard onderdeel:
   Functioneel

   Description

   PROVES POC fase 3

   Niet eenduidig gebruik afsprakenstatussen, maakt het niet mogelijk voor DVZA om de statussen te mappen (onvoldoende uitgewerkt om voor alle typen zorgaanbieders te werken)

   Een XIS kan zelf instellen met welke statussen zij willen werken. Hierdoor is het niet mogelijk om binnen de DVZA een mapping te maken naar de FHIR afspraakstatussen die er zijn. Er is voor gekozen om met 2 basis type statussen te werken o.b.v. een simpele, maar uniforme regel: booked (als de afspraak in de toekomst ligt), fullfilled (als de afspraak plaats heeft gevonden).

   Als een XIS met een eenduidige set aan afspraakstatussen werkt die kunnen worden gemapt naar FHIR afspraakstatussen door de DVZA of dat XIS zelf een mapping doet van interne statussen die worden gebruikt naar FHIR afspraakstatussen

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      hagen@nictiz.nl Victor van Hagen
      Reporter:
      tol@nictiz.nl Mischa Tol
      Watchers:
      0 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.