Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-636

Specificatie voor gebruik van 'coded concepts' aanpassen van SHALL naar SHOULD voor gebruik displays

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2019.01 - Januari 2020
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Alle
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Technisch
  • Impact:
   Backwards compatibele wijziging. Het is een verruiming van verplichtingen. Met de SHOULD blijft echter in stand dat er een display waarde dient te worden meegegeven. Voor kwalificatie verandert er dus niets.
  • Voorgestelde oplossing:
   Changed the mandatory nature of the display element in coded concepts from SHALL to SHOULD.
  • Release notes:
   Hide

   Added explanation for the use of ConceptMaps and mappings to the FHIR IG.

   Show
   Added explanation for the use of ConceptMaps and mappings to the FHIR IG.

   Description

   MedMij stelt het meegeven van tekstuele representaties verplicht voor gecodeerde concepten. In deze specificaties wordt middels een SHALL afgedwongen dat de (CodeableConcept)coding.display en/of CodeableConcept.text wordt gegeven.

   In veel gevallen kunnen meerdere codings worden meegegeven voor hetzelfde concept en kan het voorkomen dat niet alle voor alle codings een display waarde bekend is. De in MedMij opgenomen SHALL is dan mogelijk te sterk, en zou een SHOULD ook kunnen volstaan. 

   Het doel van deze specificaties is immers dat er gepoogd moet worden om display velden mee te geven. Die strekking blijft bewaard wanneer er gebruik wordt gemaakt van SHOULD in plaatst van SHALL.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       e.derijcke@furore.com Eduard de Rijcke
       Reporter:
       toonstra Ardon Toonstra
       Watchers:
       0 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.