Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-636

Specificatie voor gebruik van 'coded concepts' aanpassen van SHALL naar SHOULD voor gebruik displays

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • 2019.01 - Januari 2020
  • None
  • Nee
  • Alle
  • Technisch
  • Backwards compatibele wijziging. Het is een verruiming van verplichtingen. Met de SHOULD blijft echter in stand dat er een display waarde dient te worden meegegeven. Voor kwalificatie verandert er dus niets.
  • Changed the mandatory nature of the display element in coded concepts from SHALL to SHOULD.
  • Hide

   Added explanation for the use of ConceptMaps and mappings to the FHIR IG.

   Show
   Added explanation for the use of ConceptMaps and mappings to the FHIR IG.

  Description

   MedMij stelt het meegeven van tekstuele representaties verplicht voor gecodeerde concepten. In deze specificaties wordt middels een SHALL afgedwongen dat de (CodeableConcept)coding.display en/of CodeableConcept.text wordt gegeven.

   In veel gevallen kunnen meerdere codings worden meegegeven voor hetzelfde concept en kan het voorkomen dat niet alle voor alle codings een display waarde bekend is. De in MedMij opgenomen SHALL is dan mogelijk te sterk, en zou een SHOULD ook kunnen volstaan. 

   Het doel van deze specificaties is immers dat er gepoogd moet worden om display velden mee te geven. Die strekking blijft bewaard wanneer er gebruik wordt gemaakt van SHOULD in plaatst van SHALL.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       rijcke@nictiz.nl Eduard de Rijcke
       toonstra Ardon Toonstra
       Watchers:
       0 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

        Jigit Development

         Branches:
         Pull requests: