Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-560

Search parameter Medications-medicationtreatment altijd doen op Resource

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Autorisatie
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: Nader te bepalen
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Medicatieproces
  • Informatiestandaard onderdeel:
   Technisch
  • Impact:
   Hide
   In principe is deze wijziging niet backwards compatibel (een eerdere specificatie van een query wordt verwijderd).

   Er zijn geen DVZA's gekwalificeerd hiervoor.

   Het kan echter wel zijn dat een PGO deze manier van vraagstellen al heeft ingebouwd op basis van onze specificaties.
   We gaan deze dan nu terugtrekken uit de specificatie en we willen niet dat deze PGO's deze query gebruiken in een productiesituatie. Al was het maar omdat we er ook geen DVZA op willen kwalificeren.

   Reeds gekwalificeerde PGO's moeten daarom bevestigen dat zij dit niet in productie gaan gebruiken. Dezelfde vraag moeten we ook stellen aan PGO's die nog gekwalificeerd worden omdat we natuurlijk niet weten of zij dit ingebouwd hebben (ook al kwalificeren we er niet op).
   Voor de volledigheid is het wellicht goed dat we dit ook verifiëren bij DVZA's.
   Show
   In principe is deze wijziging niet backwards compatibel (een eerdere specificatie van een query wordt verwijderd). Er zijn geen DVZA's gekwalificeerd hiervoor. Het kan echter wel zijn dat een PGO deze manier van vraagstellen al heeft ingebouwd op basis van onze specificaties. We gaan deze dan nu terugtrekken uit de specificatie en we willen niet dat deze PGO's deze query gebruiken in een productiesituatie. Al was het maar omdat we er ook geen DVZA op willen kwalificeren. Reeds gekwalificeerde PGO's moeten daarom bevestigen dat zij dit niet in productie gaan gebruiken. Dezelfde vraag moeten we ook stellen aan PGO's die nog gekwalificeerd worden omdat we natuurlijk niet weten of zij dit ingebouwd hebben (ook al kwalificeren we er niet op). Voor de volledigheid is het wellicht goed dat we dit ook verifiëren bij DVZA's.
  • Voorgestelde oplossing:
   Verwijder de specificaties voor een query op base url uit de technische specificaties voor raadplegen/beschikbaarstellen medicatiegegevens.

   Description

   De technische specificaties voor medicatiegegevens kennen een search parameter op medicamenteuze behandeling.

   Deze specificaties staan nu toe dat er een query wordt afgevuurd op de base url van een server. Dit is:

   • Risicovol: als een server deze search parameter niet kent én een dergelijke query binnenkrijgt, kan deze ervoor kiezen alle resources die de vrager mag zien terug te geven in de Bundle. Dit zijn er dan mogelijk (veel) meer dan waar de vrager (PGO) op rekent.
   • Inconsistent met andere standaarden, zoals de BgZ. Andere standaarden kiezen ervoor om álle queries op een bepaalde FHIR resource te doen, en niet over meerdere resources heen. En om meerdere queries te doen.
   • Dubbelop. Hetzelfde resultaat kan bereikt worden met de individuele queries van de medicatiebouwstenen. Een PGO kan dus functioneel hetzelfde doen op twee verschillende manieren. Uit oogpunt van interoperabiliteit streven we ernaar om verschillende manieren om hetzelfde te doen zoveel mogelijk te beperken.

   De kwalificatiescripts verwijzen niet naar deze manier van vraagstellen en het is dus geen onderdeel van kwalificatie.

    

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       wim.delvaux@adaptiveplanet.com Wim Delvaux
       Reporter:
       wetering Arianne van de Wetering
       Watchers:
       0 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.