Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-530

Impliciete logica bij opvragen van contactverslagen, expliciet maken

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2019.01 - Oktober 2019
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Huisartsgegevens
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Technisch
  • Impact:
   Geen. De inclusiemogelijkheden bestonden ook zonder de specificatie in huisartsgegevens. Een DVP hoeft deze niet in te bouwen. DVZA's zijn er voor deze standaard nog niet geweest.
  • Beproeving:
   POC
  • Voorgestelde oplossing:
   Toevoegen van duiding bij het opvragen van contactverslagen ten aanzien van de inclusie van resources waarnaar wordt verwezen.
  • Release notes:
   Hide

   Duiding toegevoegd bij het opvragen van contactverslagen ten aanzien van de samenstelregels voor Composition resources:

   The basic rules for Composition apply which means that even without the _include parameter, the server is required to return these references as applicable:

   • Composition.subject
   • Composition.encounter
   • Composition.author
   • Composition.attester.party
   • Composition.custodian
   • Composition.event.detail
   • Composition.section.entry
    This means there is no need for explicit client request along these lines.
   Show
   Duiding toegevoegd bij het opvragen van contactverslagen ten aanzien van de samenstelregels voor Composition resources: The basic rules for Composition apply which means that even without the _include parameter, the server is required to return these references as applicable: Composition.subject Composition.encounter Composition.author Composition.attester.party Composition.custodian Composition.event.detail Composition.section.entry This means there is no need for explicit client request along these lines.

   Description

   In Huisartsgegevens technisch ontwerp staat dat het opvragen van contactverslagen (E-P) gedaan kan worden door:

   GET [base]/Composition?type=http://loinc.org|67781-5

   • Hieruit blijkt niet dat je verwacht dat de Observation resources voor de journaalregels en de episodes moeten worden bijgevoegd. Een server kan dit nog altijd doen overigens, maar nu is niet voldoende duidelijk of een client dat zou hebben gewild.
    Verzoek is om duidelijk te maken dat _include mogelijk is en welke waarden daarin van toepassing zijn
   • De LOINC-code komt niet overeen met de Ketenzorg contactverslag code 34900-1. Dat kan goed zijn: het Ketenzorg contactverslag is wel volledig SOEP. Het kan ook onbedoeld zijn. Het is goed om dat duidelijk te maken.
   • Overwegen om niet vanuit Composition de vraag te stellen, maar vanuit de Observation (met bijgevoegde episodes).

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      henket Alexander Henket
      Reporter:
      tom@nova-pro.nl Tom de Jong
      Watchers:
      0 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.