Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-529

Fix query for lab results, parameter code should end in |

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Ja
  • Informatiestandaard:
   Huisartsgegevens
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Technisch
  • Impact:
   Hide
   Impact van aanpassen:
   * Majeure update van informatiestandaard leidt tot uitfasering bestaande MedMij-gegevensdienst en infasering van nieuwe MedMij-gegevensdienst
   * Enkele tientallen gekwalificeerde systemen zullen dan moeten herkwalificeren op de nieuwe informatiestandaard-versie/MedMij-gegevensdienst
   * Vermoedelijk impact op status van VIPP subsidie
   * Kwalificatiematerialen en -omgeving moeten worden bijgewerkt
   Show
   Impact van aanpassen: * Majeure update van informatiestandaard leidt tot uitfasering bestaande MedMij-gegevensdienst en infasering van nieuwe MedMij-gegevensdienst * Enkele tientallen gekwalificeerde systemen zullen dan moeten herkwalificeren op de nieuwe informatiestandaard-versie/MedMij-gegevensdienst * Vermoedelijk impact op status van VIPP subsidie * Kwalificatiematerialen en -omgeving moeten worden bijgewerkt
  • Beproeving:
   POC
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   * Pipe toevoegen in de query url in de technische informatiestandaard
   * Pipe toevoegen in de query url in het FHIR TestScript
   Show
   * Pipe toevoegen in de query url in de technische informatiestandaard * Pipe toevoegen in de query url in het FHIR TestScript
  • Abstract:
   Hide

   Zie voorgestelde oplossing.

   Show
   Zie voorgestelde oplossing.
  • Release notes:
   Hide

   In the IG for GP Data, added a missing pipe symbol to the search URL for lab results so that the search is to be interpreted as the code system rather than the code.

   Show
   In the IG for GP Data, added a missing pipe symbol to the search URL for lab results so that the search is to be interpreted as the code system rather than the code.

   Description

   In Huisartsgegevens technisch ontwerp staat een query op NHG Tabel 45. Hier ontbreekt een verplicht | symbool na het codesysteem. Hierdoor zal het codesysteem gelezen worden als code conform de search specificatie van FHIR.

   Verzoek om deze | toe te voegen. Let op dat het denkbaar is dat dit voor meer technische ontwerpen geldt.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
       Reporter:
       tom@nova-pro.nl Tom de Jong
       Watchers:
       3 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.