Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-513

Zorgaanbieder - naam en organisatielocatie in FHIR nu samen in naam

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2019.01 - April 2020
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Alle
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR
  • Impact:
   Geen tot nihil, betreft aanpassing examples.
  • FHIR Category:
   Examples
  • Voorgestelde oplossing:
   Toevoegen van Organization.partOf in FHIR-voorbeelden.
  • Release notes:
   Hide

   In the nl-core-organization examples, added Organization.partOf for the aid of interpreting what an organization with multiple locations looks like.

   Show
   In the nl-core-organization examples, added Organization.partOf for the aid of interpreting what an organization with multiple locations looks like.

   Description

   Het zib element organisatielocatie is in FHIR gemapt op organisatienaam.

   Daarmee wordt een gestructureerd element in de zib, ongestructureerd in een FHIR profiel en kan het door de ontvanger niet meer gesplitst worden, daarmee verandert de naam van een organisatie in de combinatie naam / locatie.

   Dit is informatieverlies, in ieder geval iets dat volgens zib gescheiden is, is dat in FHIR niet meer. Een ontvanger kan eigenlijk niet weten of hij alleen een naam, alleen een locatie of deze twee samen ontvangt.

   Suggestie: in het FHIR-profiel de mogelijkheid bieden om organisatielocatie in een eigen veld mee te sturen - apart dus van de naam.

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      galen@nictiz.nl Niek van Galen
      Reporter:
      wetering Arianne van de Wetering
      Watchers:
      0 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.