Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-507

Observation.performer in VitalSigns Profile NL should be 0..* not 1..*

Details

  • Nee
  • BgZ, Medicatieproces, Zelfmetingen
  • FHIR
  • A relaxation of a cardinality has very little impact for sending parties, but receiving parties might suddenly miss some information they count on. This is considered a breaking change.
  • Profiles
  • In het profiel https://simplifier.net/NictizSTU3-Zib2017/VitalSignsProfileNL, performer verruimen van 1..* naar 0..*
  • Hide

   In "VitalSigns Profile NL", the cardinality of Observation.performer is relaxed from 1..* to 0..*

   Show
   In "VitalSigns Profile NL", the cardinality of Observation.performer is relaxed from 1..* to 0..*

  Description

   Dit issue komt voort uit MM-302

   In het Nictiz VitalSignsProfileNL is de cardinaliteit van Observation.performer 1..* terwijl dit in het HL7 FHIR Vital Signs profiel 0..* is.

   Middels MM-302 en MM-434 zijn de kwalificatiematerialen aangepast conform de huidige spec. Dit issue is om te bepalen of de huidige specificatie wel correct is.

    

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
       ardon@fire.ly Ardon Toonstra
       Watchers:
       3 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: