Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-507

Observation.performer in VitalSigns Profile NL should be 0..* not 1..*

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   BgZ, Medicatieproces, Zelfmetingen
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR
  • Impact:
   A relaxation of a cardinality has very little impact for sending parties, but receiving parties might suddenly miss some information they count on. This is considered a breaking change.
  • FHIR Category:
   Profiles
  • Voorgestelde oplossing:
   In het profiel https://simplifier.net/NictizSTU3-Zib2017/VitalSignsProfileNL, performer verruimen van 1..* naar 0..*
  • Release notes:
   Hide

   In "VitalSigns Profile NL", the cardinality of Observation.performer is relaxed from 1..* to 0..*

   Show
   In "VitalSigns Profile NL", the cardinality of Observation.performer is relaxed from 1..* to 0..*

   Description

   Dit issue komt voort uit MM-302

   In het Nictiz VitalSignsProfileNL is de cardinaliteit van Observation.performer 1..* terwijl dit in het HL7 FHIR Vital Signs profiel 0..* is.

   Middels MM-302 en MM-434 zijn de kwalificatiematerialen aangepast conform de huidige spec. Dit issue is om te bepalen of de huidige specificatie wel correct is.

    

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
       Reporter:
       toonstra Ardon Toonstra
       Watchers:
       3 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.