Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-49

Beschikbaarstellen van referenties alleen via dezelfde geraapleegde resource server met de benodigde authorisatie

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Fixed
  • Fix Version/s: 2018.06 - MedMij release
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   PDF/A
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Technisch

   Description

   • Komt voort uit de IHE MHD standaard welke gebruikt wordt voor PDF/A uitwisseling binnen MedMij. 
   • De PGO vraagt aan de Resource Server van de DVZA de index op met referenties van documenten. Die referenties zijn links die naar de documenten verwijzen.;
   • Als de documenten rechtstreeks volgens die referenties opgehaald worden dan wordt voorbijgegaan aan de resource server en kan die geen controle meer uitoefenen. Dat is dus niet de gewenste situatie.
   • Suggestie is dat de DVZA de index aanpast zodat die verwijst naar de Resource Server met daarbij requests naar de (aangepaste) verwijzing(en) naar het document / de documenten.
   • De persoon moet in de index alleen de documenten zien die hij kan opvragen, gefilterd op zorgaanbieder, gegevensdienst en natuurlijk autorisatie. Het opvragen via de Resource Server om context en controle te houden,

   Dit heeft op een breder gebied dan enkel de PDF/A use case betrekking. De resource server dient de PGO enkel referenties aan te bieden die via dezelfde server lopen om zo controle te houden over de context. 

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      koolschijn Bas Koolschijn
      Reporter:
      toonstra Ardon Toonstra
      Watchers:
      0 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.