Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-474

ZIB-AdministrationSchedule: tekstuele toelichting bij Freqentie / Interval is verwarrend

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Bepaling voorstel
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: Nader te bepalen
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Medicatieproces
  • Informatiestandaard onderdeel:
   FHIR
  • Impact:
   Geen impact. Voorgestelde wijziging verandert niets aan de berichten. Het moet het alleen duidelijker maken om te implementeren.
  • FHIR Category:
   Profiles
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   * Timing.repeat.frequency bevat nu twee definities. Dit moet duidelijker worden omschreven. Daarnaast moet de .comment hier ook in twee worden gesplits, één deel wat duidelijk gaat over interval en één deel dat duidelijk over frequentie gaat.
   * Het gebruik van de exact extensie benomen bij de concepten timing.repeat.frequency en timing.repeat.period
   Show
   * Timing.repeat.frequency bevat nu twee definities. Dit moet duidelijker worden omschreven. Daarnaast moet de .comment hier ook in twee worden gesplits, één deel wat duidelijk gaat over interval en één deel dat duidelijk over frequentie gaat. * Het gebruik van de exact extensie benomen bij de concepten timing.repeat.frequency en timing.repeat.period

   Description

   https://simplifier.net/NictizSTU3-Zib2017/ZIB-AdministrationSchedule
    

   De teksten die hier opgenomen zijn bij frequency en period komen uit het functionele datamodel voor gebruiksinstructie. Je vindt deze teksten dan ook terug bij de definitie van de elementen in de dataset:

   http://decor.nictiz.nl/medicatieproces/mp-html-20181220T121121/tr-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.4.102-2016-03-23T163243.html#_2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.2.3.23257_20161208092136

    

   Of in het engels ook in de zib:

   https://zibs.nl/wiki/InstructionsForUse-v1.1(2017EN)#13209

    

   In het functionele datamodel zijn er twee concepten:

   • Frequentie (bijvoorbeeld 3 maal per dag, of 4 maal per 2 dagen)
   • Interval (bijvoorbeeld iedere 3 uur, of iedere 10 minuten)

    

   Deze twee concepten zijn als volgt gemapt op FHIR:

   • Frequentie mapt naar frequency, period, periodUnit
   • Interval mapt naar period, periodUnit

   Je ziet dus dat deze twee functioneel gescheiden concepten in FHIR beide  mappen naar  twee dezelfde elementen (period/periodUnit), Frequentie mapt als enige óók naar frequency. Het verschil tussen Frequentie en Interval zie je in een FHIR instance dus door het al dan niet aanwezig zijn van het frequency element.

    
   De restrictie in de omschrijving van het profiel (“If this is included, then the Frequency will not have been included.”) gaat over de functionele concepten zoals gedefinieerd in het datamodel en dus niet over de (technische) FHIR elementen.

   Maar deze tekst is op deze plaats in het profiel is erg verwarrend want lijkt te gaan over het FHIR element frequency. Ik denk ook dat een stuk toelichting over hoe deze twee concepten precies gemapt zijn op zijn plaats is. Verder is de omschrijving met name bij period niet juist, omdat het daar dus niet alleen over interval gaat maar ook over frequentie.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
       Reporter:
       wetering Arianne van de Wetering
       Watchers:
       0 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.