Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-461

Verbeteren eerste Richtlijn paragraaf (ten aanzien van zibs) op FO Ontwerp pagina

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2019.01 - September 2019
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Alle
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Functioneel
  • Impact:
   Gering. Is puur inleidende tekst.
  • Voorgestelde oplossing:
   Tekst herschrijven. Minder nadruk op BgZ. Meer generiek opstellen.
  • Abstract:
   Hide

   Tekst wordt:

   ====Zorginformatiebouwstenen en gegevenssets====
   Het programma 'https://www.registratieaandebron.nl Registratie aan de bron' heeft zorginformatiebouwstenen voor Nederland gedefinieerd. Een zorginformatiebouwsteen (zib) beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald onderwerp van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd. Zorginformatiebouwstenen zijn opgesteld vanuit de gedachte dat dezelfde informatie zowel voor artsen, verpleegkundigen, paramedici als patiënten relevant zijn, ieder met hun eigen invalshoek. MedMij-informatiestandaarden gebruiken zoveel als mogelijk de bestaande zibs voor de functionele definitie.

   Elk individu heeft recht op inzage van persoonlijke gegevens die door zorgorganisaties zijn vastgelegd. MedMij is gestart met de https://www.nictiz.nl/standaarden/basisgegevensset-zorg Basisgegevensset Zorg om de uitwisseling van informatie tussen patiënt en professional op gang te brengen. Soms gebruikt de Basisgegevensset Zorg (BgZ) slechts een deel van een bepaalde zib. MedMij kiest ervoor om wél altijd de volledige zib te definiëren, zodat contextonafhankelijke implementatie mogelijk wordt. Dit zorgt er ook voor dat interoperabiliteit mogelijk wordt.

   Show
   Tekst wordt: ====Zorginformatiebouwstenen en gegevenssets==== Het programma ' https://www.registratieaandebron.nl Registratie aan de bron ' heeft zorginformatiebouwstenen voor Nederland gedefinieerd. Een zorginformatiebouwsteen (zib) beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald onderwerp van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd. Zorginformatiebouwstenen zijn opgesteld vanuit de gedachte dat dezelfde informatie zowel voor artsen, verpleegkundigen, paramedici als patiënten relevant zijn, ieder met hun eigen invalshoek. MedMij-informatiestandaarden gebruiken zoveel als mogelijk de bestaande zibs voor de functionele definitie. Elk individu heeft recht op inzage van persoonlijke gegevens die door zorgorganisaties zijn vastgelegd. MedMij is gestart met de https://www.nictiz.nl/standaarden/basisgegevensset-zorg Basisgegevensset Zorg om de uitwisseling van informatie tussen patiënt en professional op gang te brengen. Soms gebruikt de Basisgegevensset Zorg (BgZ) slechts een deel van een bepaalde zib. MedMij kiest ervoor om wél altijd de volledige zib te definiëren, zodat contextonafhankelijke implementatie mogelijk wordt. Dit zorgt er ook voor dat interoperabiliteit mogelijk wordt.
  • Release notes:
   Hide

   De Richtlijn paragraaf was toegespitst op BgZ. Tekst is generiek herschreven met minder nadruk op BgZ.

   Show
   De Richtlijn paragraaf was toegespitst op BgZ. Tekst is generiek herschreven met minder nadruk op BgZ.

   Description

   De laatste sectie van de eerste paragraaf enigszins verwarrend aangezien dit heel erg op de BgZ is toegespitst en niet echt overkoepelend is neergezet. Dit stuk verbeteren.

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      koolschijn Bas Koolschijn
      Reporter:
      koolschijn Bas Koolschijn
      Watchers:
      0 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.