Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-451

Correctie op incomplete SNOMED-code in Zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Basisgegevens GGZ
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Functioneel
  • Impact:
   Er wordt een incomplete code gecorrigeerd, wat leidt tot een majeur-change
  • FHIR Category:
   ValueSets
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   (code voor gedwongen medicatie had 29211000146105 moeten zijn). in het addendum kwalificatie materiaal gaan we dit aangeven. In FHIR valueset en zibs-2017 ART-DECOR wordt code juist gezet. (in de kwalificatie/Touchstone wordt al wel de juiste waarde gebruikt)
   Show
   (code voor gedwongen medicatie had 29211000146105 moeten zijn). in het addendum kwalificatie materiaal gaan we dit aangeven. In FHIR valueset en zibs-2017 ART-DECOR wordt code juist gezet. (in de kwalificatie/Touchstone wordt al wel de juiste waarde gebruikt)
  • Release notes:
   Hide

   In het Addenda en in FHIR/ART-DECOR wordt de incomplete code: SoortInterventieCodelijst SNOMED CT 2921100014610 (gedwongen medicatie) vervangen door de juiste: SNOMED CT 29211000146105

   Show
   In het Addenda en in FHIR/ART-DECOR wordt de incomplete code: SoortInterventieCodelijst SNOMED CT 2921100014610 (gedwongen medicatie) vervangen door de juiste: SNOMED CT 29211000146105

   Description

   De Zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen (2017) heeft voor de codelijst SoortInterventieCodelijst een verkeerde terminologiecode voor 2921100014610 (gedwongen medicatie): moet zijn 29211000146105 |Forced medication (procedure)| [Vrijheidsbeperkende maatregelen]. In de pre-publicatie zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen (2019) staat dit juist (Middels ZIB-732 is dit issue opgelost voor de volgende release: https://zibs.nl/wiki/VrijheidsbeperkendeMaatregelen-v3.2(2019NL)#SoortInterventieCodelijst.

   In ART-DECOR wordt een nieuwe versie van de waardelijst gezet en in FHIR wordt de code ook gecorrigeerd.
   In het addenda gaat duidelijk ook de juiste code worden vermeld.

    

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      hopmans@nictiz.nl Gabriel Hopmans
      Reporter:
      toonstra Ardon Toonstra
      Watchers:
      4 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.