Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-443

Discrepantie informatiestandaard huisartsgegevens en kwalificatiemateriaal

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Huisartsgegevens
  • Informatiestandaard onderdeel:
   Technisch
  • Voorgestelde oplossing:
   Duplicaat van MM-421

   Description

   Vanuit o.a. --MM-421--: er bestaat momenteel discrepantie tussen de specificaties voor Huisartsgegevens en de kwalificatiematerialen in de functionele testscripts én de testscripts en data op Touchstone. Het gaat om in ieder geval om de volgende twee punten.

   • De basis van huisartsgegevens, de "Richtlijn online inzage in het H-EPD door patient", heeft het niet over contactmomenten (Encounters) met de Patient. Zo doende is dit ook niet uitgewerkt in het functionele en technische ontwerp. Dit is wel verwerkt in de kwalificatiescripten, zowel functioneel als technisch.
   • In de technische kwalificatiescripten is een test gemaakt waar een request wordt gedaan om Conditions op te halen. Conditions betreffen de ICPC-gecodeerde diagnoses aan een episode/e-regel - ondersteuning voor dit endpoint is opgenomen in het script zodat je erbij kunt als deze niet geïncludeerd worden maar via externe referentie in andere data zitten. Het is op dit moment onbekend hoe realistisch externe referenties in huisartsgegevens zullen zijn. Deze seperate request op conditions staat echter niet in het technisch ontwerp.

   Het voorstel is dat we de specificaties zo aanvullen dat er van een PGO/DVP wel wordt verwacht om beide punten te ondersteunen. Van een XIS/DVZA verwachten we dat voorgaande aan kwalificatie wordt gemeld waar het systeem aan kan voldoen. 

    

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       bdejong@nictiz.nl Bas de Jong
       Reporter:
       toonstra Ardon Toonstra
       Watchers:
       2 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.