Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-441

Verbeteren richtlijn omtrent gebruik Nederlandse vertalingen

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • 2019.01 - September 2019
  • None
  • Nee
  • Alle
  • Functioneel
  • Gering. Het is een nadere toelichting.
  • Uitbreiden toelichting omtrent gebruik Nederlandse termen en toevoegen van structuur d.m.v. paragrafen.
  • Hide

   Op FO Ontwerppagina de betreffende alinea op volgende wijze aangepast:

   "De dataset van MedMij informatiestandaarden is zoveel als mogelijk samengesteld gebruikmakend van bestaande zibs, waarmee de functionele definitie voor het uitwisselen van zorggegevens in MedMij gevormd wordt. Dit is bij het ondersteunen van de MedMij informatiestandaarden in applicaties ook richtinggevend voor te gebruiken Nederlandse termen. De zibs bevatten veel (eigen) waardelijsten. Bij deze waardelijsten wordt een Nederlandse vertaling gegeven. Van deze waardelijsten zijn FHIR ValueSet resources gemaakt en op de juiste plekken in de FHIR profielen gekoppeld of middels een FHIR ConceptMap gekoppeld. Deze FHIR ValueSet resources bevatten gestructureerd de Nederlandse vertaling bij een zib concept en worden dus bij de standaard aangeboden. Leveranciers kunnen bij het weergeven van concepten uit deze ValueSets dan ook kiezen voor de Nederlandse vertaling. Voor het verwerken en tonen van beschikbaargestelde waarden van terminologie- en codestelsels (zoals SNOMED CT en LOINC) in een PGO, kan het volgende uitgangspunt gehanteerd worden:

   Indien er een Nederlandse patiëntvertaling beschikbaar is, toon deze aan de PGO gebruiker.
   Indien een Nederlandse patiëntvertaling ontbreekt, maar er wel een Nederlandse zorgverlenervertaling beschikbaar is, toon deze aan de PGO gebruiker.
   Indien Nederlandse patiëntvertaling en zorgverlenervertaling beide ontbreken in het terminologie- of codestelsel, volg de dataset, waarin voor uitgewerkte waardelijsten ook Nederlandse termen beschikbaar zijn.
   Indien Nederlandse vertaling geheel ontbreekt, kan de Engelse term getoond worden.
   Meer informatie over eventueel benodigde licentie en implementatie van terminologie- en codestelsels is te vinden op het standaarden overzicht van Nictiz"

   Show
   Op FO Ontwerppagina de betreffende alinea op volgende wijze aangepast: " De dataset van MedMij informatiestandaarden is zoveel als mogelijk samengesteld gebruikmakend van bestaande zibs, waarmee de functionele definitie voor het uitwisselen van zorggegevens in MedMij gevormd wordt. Dit is bij het ondersteunen van de MedMij informatiestandaarden in applicaties ook richtinggevend voor te gebruiken Nederlandse termen. De zibs bevatten veel (eigen) waardelijsten. Bij deze waardelijsten wordt een Nederlandse vertaling gegeven. Van deze waardelijsten zijn FHIR ValueSet resources gemaakt en op de juiste plekken in de FHIR profielen gekoppeld of middels een FHIR ConceptMap gekoppeld. Deze FHIR ValueSet resources bevatten gestructureerd de Nederlandse vertaling bij een zib concept en worden dus bij de standaard aangeboden. Leveranciers kunnen bij het weergeven van concepten uit deze ValueSets dan ook kiezen voor de Nederlandse vertaling. Voor het verwerken en tonen van beschikbaargestelde waarden van terminologie- en codestelsels (zoals SNOMED CT en LOINC) in een PGO, kan het volgende uitgangspunt gehanteerd worden: Indien er een Nederlandse patiëntvertaling beschikbaar is, toon deze aan de PGO gebruiker. Indien een Nederlandse patiëntvertaling ontbreekt, maar er wel een Nederlandse zorgverlenervertaling beschikbaar is, toon deze aan de PGO gebruiker. Indien Nederlandse patiëntvertaling en zorgverlenervertaling beide ontbreken in het terminologie- of codestelsel, volg de dataset, waarin voor uitgewerkte waardelijsten ook Nederlandse termen beschikbaar zijn. Indien Nederlandse vertaling geheel ontbreekt, kan de Engelse term getoond worden. Meer informatie over eventueel benodigde licentie en implementatie van terminologie- en codestelsels is te vinden op het standaarden overzicht van Nictiz "
  • Hide

   Verbeteren richtlijn omtrent gebruik Nederlandse vertalingen en structuur d.m.v paragrafen.

   Show
   Verbeteren richtlijn omtrent gebruik Nederlandse vertalingen en structuur d.m.v paragrafen.

  Description

   In het functionele ontwerp, op de hoofdpagina, bij Kaders en uitgangspunten, Richtlijn (https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_Ontwerpen#Richtlijn) wordt gesteld dat er voor gecodeerde concepten indien aanwezig een Nederlandse Patiënt vertaling of Nederlandse vertaling getoond dient te worden richting de eindgebruiker. Deze paragraaf maakt sommige punten nog onvoldoende concreet. Daarom het advies om het dwingende karakter te herschrijven 

   MedMij kan in deze specificaties wel toevoegen wat de verwachting is voor leveranciers om te implementeren. Dit issue gaat in het specifiek over de mogelijkheid tot het weergeven van vertalingen, voornamelijk richting de patiënt/persoon en dus van toepassing voor PGO/DVPs. 

   Gerelateerde issues zijn --MM-401, -waarin de verwachting voor het gebruik van de Zib concept labels verbeterd dient te worden en ----MM-385---, waarin wordt gewerkt aan een overzicht van codesystemen en benodigde licenties. 

   Voorstel om de specificatie aan te vullen met de volgende verwachtingen van MedMij:

   1. De Zibs bevatten veel (eigen) waardelijsten. Bij deze waardelijsten wordt een Nederlandse vertaling gegeven. Van deze waardelijsten zijn FHIR ValueSet resources gemaakt en op de juiste plekken in de FHIR profielen gekoppeld of middels een FHIR ConceptMap gekoppeld. Deze FHIR ValueSet resources bevatten gestructureerd de Nederlandse vertaling bij een Zib concept en worden dus bij de standaard aangeboden. (Middels ---MM-409--- voegen we ontbrekende ValueSets toe)
   2. Implementatie van language reference sets oftewel taalreferentiesets van SNOMED. De vertalingen gegeven in SNOMED dienen te worden gebruikt. Specificatie zou hier kunnen verwijzen naar waar een licentie verkregen kan worden en hoe dit geïmplementeerd kan worden (https://www.nictiz.nl/standaardisatie/terminologiecentrum/referentielijsten/inbouwen-snomed-referentieset/)
   3. Implementatie van LOINC waarin ook Nederlandse vertalingen zijn opgenomen. Dit betreffen er wel substantieel minder dan bij de SNOMED lijsten. Daarom is nog te bediscussiëren of dit de verwachting is om te implementeren voor vertalingen.

   Daarnaast een voorstel om deze paragraaf te herschrijven in verschillende sub-paragrafen ter verduidelijking.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       koolschijn Bas Koolschijn
       toonstra Ardon Toonstra
       Watchers:
       2 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

        Jigit Development

         Branches:
         Pull requests: