Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-439

MedicationTreatment search-url "[base]/?medicationtreatment" vs "[base]?medicationtreatment

  Details

  • Type: Bevinding
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: Niet van toepassing
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Alle
  • Informatiestandaard onderdeel:
   Kwalificatie

   Description

   Op de HTTP.html pagina bij summary kunnen we zien dat bij een search-all je de base url afsluit met een vraagteken ("?"). De base url is op dezelfde pagina gedefinieerd, deze eindigt niet op een slash ("/").

   De informatiestandaarden komen hier niet mee overeen, onder het kopje MedicationTreatment kunnen we zien dat "[base]/?medicationtreatment" als voorbeeld gegeven wordt.

   Verder verwacht Touchstone ook het volgende te ontvangen:

   http://touchstone.aegis.net:55953/fhir3-i2/?medicationtreatment=urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1|MBH_113_1&_include=MedicationRequest:medication&_include=MedicationDispense:medication&_include=MedicationStatement:medication

    , ook dit heeft een /? na de base url. Als je deze request doet krijg je dus een bundle waarvan de bevatte entries het volgende hebben voor hun "fullUrl":
   <fullUrl value="http://nictiz.wildfhir.org/fhir3-i2//MedicationDispense/MBH-113-1-MVE-1"/>.

   HAPI interpreteert dit als een base url "http://nictiz.wildfhir.org/fhir3-i2//MedicationDispense", resource type "MBH-113-1-MVE-1" en een lege id.

   Bij een correcte request zonder de slash voor de vraagteken komt krijgen we wel entries met de correcte fullUrl.

   Met vriendelijke groet,

   Yuri Bonanno

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       toonstra Ardon Toonstra
       Reporter:
       yuri.bonanno@curavista.nl Yuri Bonanno
       Watchers:
       2 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.