Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-421

Enhancements for GPData

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Huisartsgegevens
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Functioneel
  • Impact:
   Hide
   Met deze aanpassing wordt zeker gesteld dat PGO en DVZA hetzelfde beeld hebben van de verplichte FHIR-resources binnen deze gegevensdienst en voorkomen we lokale interpretatie. Dit kan impact hebben op reeds gekwalificeerde DVZA’s, maar we voorkomen hiermee interoperabiliteitsproblemen. Ook kunnen we hiermee in de kwalificatie van DVZA’s beter toetsen op het bestaan van de minimaal benodigde resources binnen de gegevensdienst.
   Show
   Met deze aanpassing wordt zeker gesteld dat PGO en DVZA hetzelfde beeld hebben van de verplichte FHIR-resources binnen deze gegevensdienst en voorkomen we lokale interpretatie. Dit kan impact hebben op reeds gekwalificeerde DVZA’s, maar we voorkomen hiermee interoperabiliteitsproblemen. Ook kunnen we hiermee in de kwalificatie van DVZA’s beter toetsen op het bestaan van de minimaal benodigde resources binnen de gegevensdienst.
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   - Encounter/Contactmoment toevoegen in FO en TO. Concept Deelcontact en relatie met FHIR uitleggen (contactverslag is feitelijk deelcontactverslag gekoppeld aan 1..1 contactmoment, contactmoment koppelt met 1..* deelcontactverslagen)
   - Query op Flag (attentiewaarde) verwijderen in FO/TO. Deze komt al of niet mee als inclusie op EpisodeOfCare
   - Query op huisarts en patiënt optioneel maken. Deze komen als referentie/inclusie mee op iedere andere resource dus separaat opvragen niet vereist
   - Aanpassen van CapabilityStatements zodat deze overeenkomen met informatiestandaard (Correspondentie/Verrichtingen verwijderen, contactmomenten/diagnostische bepalingen toevoegen)
   - Voorbeelden relevanter maken voor use case
   - Voorlopige LOINC code 67781-5 vervangen door 34900-1 die reeds in HL7v3 (Ketenzorg) hiervoor in gebruik was. (TO, profiel, voorbeelden)
   - Kwalificatiematerialen bijwerken op informatiestandaard

   FO: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vissue-MM-421_OntwerpHuisartsgegevens
   TO: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vissue-MM-421_FHIR_GP_Data
   FHIR: https://github.com/Nictiz/Nictiz-STU3-Zib2017/tree/MM-421
   Kwalificatie: https://github.com/Nictiz/Nictiz-STU3-testscripts/tree/MM-421
   Show
   - Encounter/Contactmoment toevoegen in FO en TO. Concept Deelcontact en relatie met FHIR uitleggen (contactverslag is feitelijk deelcontactverslag gekoppeld aan 1..1 contactmoment, contactmoment koppelt met 1..* deelcontactverslagen) - Query op Flag (attentiewaarde) verwijderen in FO/TO. Deze komt al of niet mee als inclusie op EpisodeOfCare - Query op huisarts en patiënt optioneel maken. Deze komen als referentie/inclusie mee op iedere andere resource dus separaat opvragen niet vereist - Aanpassen van CapabilityStatements zodat deze overeenkomen met informatiestandaard (Correspondentie/Verrichtingen verwijderen, contactmomenten/diagnostische bepalingen toevoegen) - Voorbeelden relevanter maken voor use case - Voorlopige LOINC code 67781-5 vervangen door 34900-1 die reeds in HL7v3 (Ketenzorg) hiervoor in gebruik was. (TO, profiel, voorbeelden) - Kwalificatiematerialen bijwerken op informatiestandaard FO: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vissue-MM-421_OntwerpHuisartsgegevens TO: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vissue-MM-421_FHIR_GP_Data FHIR: https://github.com/Nictiz/Nictiz-STU3-Zib2017/tree/MM-421 Kwalificatie: https://github.com/Nictiz/Nictiz-STU3-testscripts/tree/MM-421
  • Release notes:
   Hide

   To aid in better interoperability between systems, several improvements have been made to the GP Data information standard, in functional design, FHIR IG, FHIR profiles and qualification material. Enumerated this means:

   • Added Encounter (Contactmoment) and added explanation for parted contacts (Deelcontacten)
   • Removed query on Flag, because it was already included in EpisodeOfCare
   • Queries on general practitioner and patient have been made optional, because they are referenced and/or included in every other resource
   • Added use-case relevant examples
   • Aligned CapabilityStatements and qualification material in accordance with the above changes
   • Note: the proposed solution for updating the Deelcontactverslag Composition.code from 67781-5 to 34900-1 has not been applied
   Show
   To aid in better interoperability between systems, several improvements have been made to the GP Data information standard, in functional design, FHIR IG, FHIR profiles and qualification material. Enumerated this means: Added Encounter (Contactmoment) and added explanation for parted contacts (Deelcontacten) Removed query on Flag, because it was already included in EpisodeOfCare Queries on general practitioner and patient have been made optional, because they are referenced and/or included in every other resource Added use-case relevant examples Aligned CapabilityStatements and qualification material in accordance with the above changes Note: the proposed solution for updating the Deelcontactverslag Composition.code from 67781-5 to 34900-1 has not been applied

   Description

   In het document van de technische specificatie Huisartsgegevens (https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_FHIR_GP_Data#List_of_StructureDefinitions) staan in Bijlage 1 Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt voorbeeld URL's vernoemd.

   Op dit moment komen de scripts op touchstone niet overeen met de voorbeeld URL's;

   Kunnen jullie aangeven welke URL's / scripts nog wel of niet van toepassing zijn en/of de touchstone hiermee in lijn brengen

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       henket Alexander Henket
       Reporter:
       antoine.denbrok@curavista.nl Antoine den Brok
       Watchers:
       6 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.