Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-390

Aanvullen 'Use case overarching principles' met afhandeling mogelijke errors

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Rejected
  • Nader te bepalen
  • None
  • Nee
  • Alle
  • Technisch
  • De documentatie zou hierdoor beter worden, maar wordt niet wezenlijk anders. De wijziging zou geen impact moeten hebben op het gebruik van de standaarden.

  Description

   Alle MedMij standaarden en bijbehorende use cases bevatten nu geframenteerde stukjes over hoe om te gaan met de afhandeling van mogelijke errors. De technische hoofdpagina, https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_FHIR_IG, zou een generiek stuk kunnen bevatten waarna verwezen wordt vanuit de use cases. Indien er voor een use case specifiekere specificaties nodig zijn kunnen die daar worden toegevoegd.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
       toonstra Ardon Toonstra
       Watchers:
       1 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: