Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-390

Aanvullen 'Use case overarching principles' met afhandeling mogelijke errors

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Rejected
  • Fix Version/s: Nader te bepalen
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Alle
  • Informatiestandaard onderdeel:
   Technisch
  • Impact:
   De documentatie zou hierdoor beter worden, maar wordt niet wezenlijk anders. De wijziging zou geen impact moeten hebben op het gebruik van de standaarden.

   Description

   Alle MedMij standaarden en bijbehorende use cases bevatten nu geframenteerde stukjes over hoe om te gaan met de afhandeling van mogelijke errors. De technische hoofdpagina, https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_FHIR_IG, zou een generiek stuk kunnen bevatten waarna verwezen wordt vanuit de use cases. Indien er voor een use case specifiekere specificaties nodig zijn kunnen die daar worden toegevoegd.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
       Reporter:
       toonstra Ardon Toonstra
       Watchers:
       1 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.