Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-380

Bevingen 29/30/31 POC fase 3 XDS

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Doorontwikkeling
  • Priority: 3
  • Resolution: Unresolved
  • Fix Version/s: Nader te bepalen
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   PDF/A
  • Beproeving:
   POC

   Description

   XDS werkt met een document georiënteerde opslag. Dit betekent dat op documentniveau opvraging plaatsvindt. Voor documenten (PDF/A) geldt dat geen onderscheid wordt gemaakt in het type document. Verfijning van de vraagstelling op functionaliteit (bijvoorbeeld: huisartsgegevens of medicatie) is niet mogelijk. Daarbij zijn verschillen geconstateerd in de meegegeven metadata. DVZA’s vullen andere velden van DocumentReferences in. Daardoor kan vanuit een PGO niet eenduidig gezocht worden naar een specifieke document type (zoals een indicatiebesluit, labuitslag of medicatie).

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      hagen@nictiz.nl Victor van Hagen
      Reporter:
      tol@nictiz.nl Mischa Tol
      Watchers:
      0 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.