Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-359

Norm voor kwalificatie Beschikbaarstellen BgZ

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • 2019.01 - September 2019
  • None
  • Nee
  • BgZ
  • Kwalificatie
  • Gering. Strekking van de tekst wordt nog duidelijker.
  • Nadere uitwerking van de kwalificatietoelichting, zodat tekst (ten aanzien van minimaal vereiste aantal BgZ secties en/of zibs voor kwalificatie) niet voor meerdere uitleggen vatbaar is.
  • Hide

   Was:

   • Voorafgaand aan kwalificatie wordt vastgesteld welke BgZ-gegevens het XIS ondersteunt.
   • BgZ gegevens die in XIS vastgelegd worden, dienen ook ontsloten te worden.
   • Idealiter ondersteunt een BgZ beschikbaarstellend systeem de gehele BgZ, maar om een XIS tegemoet te komen, kwalificeert een XIS bij ondersteuning van minimaal 14 van de 18 BgZ secties of 20 van de 28 onderliggende Zibs. Dit wijkt bewust af van het uitgangspunt voor PGO, omdat in het zorgproces dat het XIS ondersteunt, doorgaans niet de gehele BgZ vastgelegd hoeft te worden. In tegenstelling tot PGO waarin de persoon een zo compleet mogelijk overzicht van zorggegevens wil hebben.
    • Op technisch niveau moet per zib alle onderliggende data-elementen (verplicht en optioneel) ingebouwd zijn. De vulling van deze data-elementen is afhankelijk van de klinische relevantie bepaald door de use case.

   Wordt:

   • Voorafgaand aan kwalificatie wordt vastgesteld welke BgZ-gegevens het XIS ondersteunt.
   • BgZ gegevens die in XIS vastgelegd worden, dienen ook ontsloten te worden.
   • Idealiter ondersteunt een BgZ beschikbaarstellend systeem de gehele BgZ, maar om een XIS tegemoet te komen, kan een XIS kwalificatie starten bij ondersteuning van minimaal 14 van de 18 BgZ secties of 20 van de 28 onderliggende Zibs. Dit wijkt bewust af van het uitgangspunt voor PGO, omdat in het zorgproces dat het XIS ondersteunt, doorgaans niet de gehele BgZ vastgelegd hoeft te worden. In tegenstelling tot PGO waarin de persoon een zo compleet mogelijk overzicht van zorggegevens wil hebben. Tijdens de kwalificatie moet het XIS alle ondersteunde delen laten zien. Voor alle ondersteunde delen moet het XIS slagen voor kwalificatie.
    • Op technisch niveau moet per zib alle onderliggende data-elementen (verplicht en optioneel) ingebouwd zijn. De vulling van deze data-elementen is afhankelijk van de klinische relevantie bepaald door de use case.
   Show
   Was: Voorafgaand aan kwalificatie wordt vastgesteld welke BgZ-gegevens het XIS ondersteunt. BgZ gegevens die in XIS vastgelegd worden, dienen ook ontsloten te worden. Idealiter ondersteunt een BgZ beschikbaarstellend systeem de gehele BgZ, maar om een XIS tegemoet te komen, kwalificeert een XIS bij ondersteuning van minimaal 14 van de 18 BgZ secties of 20 van de 28 onderliggende Zibs. Dit wijkt bewust af van het uitgangspunt voor PGO, omdat in het zorgproces dat het XIS ondersteunt, doorgaans niet de gehele BgZ vastgelegd hoeft te worden. In tegenstelling tot PGO waarin de persoon een zo compleet mogelijk overzicht van zorggegevens wil hebben. Op technisch niveau moet per zib alle onderliggende data-elementen (verplicht en optioneel) ingebouwd zijn. De vulling van deze data-elementen is afhankelijk van de klinische relevantie bepaald door de use case. Wordt: Voorafgaand aan kwalificatie wordt vastgesteld welke BgZ-gegevens het XIS ondersteunt. BgZ gegevens die in XIS vastgelegd worden, dienen ook ontsloten te worden. Idealiter ondersteunt een BgZ beschikbaarstellend systeem de gehele BgZ, maar om een XIS tegemoet te komen, kan een XIS kwalificatie starten bij ondersteuning van minimaal 14 van de 18 BgZ secties of 20 van de 28 onderliggende Zibs. Dit wijkt bewust af van het uitgangspunt voor PGO, omdat in het zorgproces dat het XIS ondersteunt, doorgaans niet de gehele BgZ vastgelegd hoeft te worden. In tegenstelling tot PGO waarin de persoon een zo compleet mogelijk overzicht van zorggegevens wil hebben. Tijdens de kwalificatie moet het XIS alle ondersteunde delen laten zien. Voor alle ondersteunde delen moet het XIS slagen voor kwalificatie. Op technisch niveau moet per zib alle onderliggende data-elementen (verplicht en optioneel) ingebouwd zijn. De vulling van deze data-elementen is afhankelijk van de klinische relevantie bepaald door de use case. Als een XIS na kwalificatie meer of minder BgZ secties of zibs gaat ondersteunen leidt dit tot een wijziging van de applicatie die herkwalificatie noodzakelijk maakt. Meer informatie over herkwalificatie is te vinden op de https://www.nictiz.nl/standaardisatie/kwalificatiecentrum/herkwalificatie herkwalificatie pagina .
  • Hide

   Nadere uitwerking van de BgZ kwalificatietoelichting voor XIS.

   Show
   Nadere uitwerking van de BgZ kwalificatietoelichting voor XIS.

  Description

   Betreft Uitgangspunten voor de kwalificatie systeemrol ‘Beschikbaarstellen BgZ’ (XIS) op https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_ToelichtingKwalificatieBgZ.

    

   Tekstfragment aldaar:

   Voorafgaand aan kwalificatie wordt vastgesteld welke BgZ-gegevens het XIS ondersteunt.

   BgZ gegevens die in XIS vastgelegd worden, dienen ook ontsloten te worden.

   Idealiter ondersteunt een BgZ beschikbaarstellend systeem de gehele BgZ, maar om een XIS tegemoet te komen, kwalificeert een XIS bij ondersteuning van minimaal 14 van de 18 BgZ secties of 20 van de 28 onderliggende Zibs. Dit wijkt bewust af van het uitgangspunt voor PGO, omdat in het zorgproces dat het XIS ondersteunt, doorgaans niet de gehele BgZ vastgelegd hoeft te worden. In tegenstelling tot PGO waarin de persoon een zo compleet mogelijk overzicht van zorggegevens wil hebben.**

   Vraag A. Kan verduidelijkt worden of hier wordt bedoeld:

   1. Een XIS moet ten minste 14 secties of 20 Zib's ondersteunen om te kunnen starten met kwalificatie. Tijdens de kwalificatie moet het XIS alle ondersteunde delen laten zien. Voor alle ondersteunde delen moet het XIS slagen voor de test. OF
   2. Een XIS moet tijdens de kwalificatie slagen voor ten minste 14 secties of 20 Zib's, ook als het XIS er meer ondersteunt.

   Vraag B. Als het XIS tijdens de kwalificatie niet op alle secties en Zib's een positief resultaat heeft behaald (hetzij omdat het XIS die delen niet ondersteunt, hetzij omdat het testresultaat negatief was),

   1. Leidt dit dan tot een aantekening op het certificaat/in het kwalificatieregister?
   2. Moet het XIS dan verplicht herkwalificeren als zij meer secties of Zib's wil aanbieden dan de delen waarvoor zij is gekwalificeerd?

   Attachments

    Activity

     People

      koolschijn Bas Koolschijn
      Monasso@nictiz.nl Ton Monasso (Inactive)
      Watchers:
      1 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: