Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-319

ProbleemEindDatum past beter op abatementDateTime dan op onsetPeriod.end

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Pre publicatie wijziging
  • Priority: 3
  • Resolution: Future
  • Fix Version/s: Zomerrelease 2020
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   BgZ, Huisartsgegevens, Basisgegevens GGZ
  • Informatiestandaard onderdeel:
   Technisch
  • Impact:
   Het profiel is al in gebruik, wat betekent dat implementaties aangepast moeten worden.
  • FHIR Category:
   Profiles
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   - aanpassen van Condition.onset van Period-datatype naar dateTime-datatype.
   - verplaatsen van mapping ProblemStartDate (NL-CM:5.1.6) van Condition.onsetPeriod.start naar Condition.onsetDateTime
   - inperken van Condition.abatement[x] naar dateTime-datatype.
   - aanpassen van mapping ProblemEndDate (NL-CM:5.1.9) van Condition.onsetPeriod.end naar Condition.abatementDateTime
   Show
   - aanpassen van Condition.onset van Period-datatype naar dateTime-datatype. - verplaatsen van mapping ProblemStartDate (NL-CM:5.1.6) van Condition.onsetPeriod.start naar Condition.onsetDateTime - inperken van Condition.abatement[x] naar dateTime-datatype. - aanpassen van mapping ProblemEndDate (NL-CM:5.1.9) van Condition.onsetPeriod.end naar Condition.abatementDateTime
  • Release notes:
   Hide

   Changed mappings for ProblemStartDate and ProblemEndDate in HCIM Problem.

   Show
   Changed mappings for ProblemStartDate and ProblemEndDate in HCIM Problem.

   Description

   De [Probleem-zib|https://zibs.nl/wiki/Probleem-v4.0(2017NL)] voorziet in een begindatum en een einddatum van het probleem (respectievelijk ProbleemBeginDatum/ProblemStartDate en ProbleemEindDatum/ProblemEndDate). In FHIR is deze zib geprofileerd op de Condition-resource, die beide velden kan accomoderen via respectievelijk Condition.onset[x] en Condition.abatement[x].

   In het profiel worden deze twee waarden echter beide gemapt op Condition.onset door het datatype in te perken tot Period en vervolgens onsetPeriod.begin en onsetPeriod.end te gebruiken voor respectievelijk ProblemStartDate en ProblemEndDate.

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      galen@nictiz.nl Niek van Galen
      Reporter:
      edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
      Watchers:
      1 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.