Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-3099

Definitieve uitfasering standaarden (V2019.01) per 1 juli 2022

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 2
  • Resolution: Resolved
  • 2019.01 - Juni 2022
  • None
  • Nee
  • Allergieintolerantie 1.x, Allergieintolerantie 2.x, Basisgegevens GGZ 1.x, BgLZ 1.x, BgZ 2.x, Huisartsgegevens 1.x, Laboratoriumresultaten 1.x, PDF/A 1.x, PDF/A 2.x, Vragenlijsten 1.x, Zelfmetingen 1.x
  • Functioneel, Technisch, FHIR, Kwalificatie
  • Groot: dit betekent vanaf 1 juli, dat systemen die gebruik maken van (bepaalde) MedMij standaarden alleen nog de actuele versie kunnen gebruiken.
  • Hide
   Op iedere relevante wiki-pagina wordt een warning (melding) geplaatst, dat de betreffende informatiestandaarden en/of usecases - met onderliggende documentatie (FO. TO en kwalificatiematerialen) - niet meer gebruikt kunnen worden binnen het MedMij-netwerk. En kwalificatiematerialen worden gearchiveerd, zodat ze niet meer openbaar toegankelijk zijn.
   Show
   Op iedere relevante wiki-pagina wordt een warning (melding) geplaatst, dat de betreffende informatiestandaarden en/of usecases - met onderliggende documentatie (FO. TO en kwalificatiematerialen) - niet meer gebruikt kunnen worden binnen het MedMij-netwerk. En kwalificatiematerialen worden gearchiveerd, zodat ze niet meer openbaar toegankelijk zijn.
  • De standaarden binnen MedMij-publicatie 2019.01 zijn, op Medicatieproces 9.0.7 na, uitgefaseerd. Dit wordt vermeld op de relevante pagina's. Kwalificatiematerialen voor deze standaarden zijn gearchiveerd.
  • With the exception of Medication Process 9.0.7, the information standards in MedMij publication 2019.01 are deprecated. A notification has been placed on each relevant page. Qualification materials have been archived.

  Description

   Per 1 juli verlopen alle vorige versies informatiestandaarden - met uitzondering van Medicatieproces - uit de V2019.01 publicatie. Alleen de actuele versie is dan nog geldig voor gebruik en kwalificatie binnen MedMij. Op de materialen van deze standaarden komt een melding te staan dat zij niet meer bruikbaar zijn binnen het MedMij-netwerk. In sommige gevallen worden materialen verwijderd of gearchiveerd, dit betreft (veelal) kwalificatiematerialen. 

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       krooneman@nictiz.nl Cevin Krooneman
       scholten@nictiz.nl Gregory Scholten
       Watchers:
       9 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

        Jigit Development

         Branches:
         Pull requests: