Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-3093

MedicationDispense ontbreekt in de MedicationUse-Duration extensie

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 2
  • Resolution: Resolved
  • 2020.01 - April 2022
  • None
  • Nee
  • Alle 2020.01
  • FHIR
  • Nihil, want de Extensie wordt al gebruikt worden bij ToedieningsAfspraak (MedicationDispense).
  • Extensions
  • MedicationDispense ontbreekt in de context van de MedicationUse-Duration extensie. Terwijl de Toedieningsafspraak (MedicationDispense) wel gebruik maakt van deze extensie. Daarom wordt MedicationDispense toegevoegd aan de extensie.
  • Het MedicationDispense resource is toegevoegd als context in de MedicationUse-Duration extensie.
  • The MedicationDispense resource has been added as context at the MedicationUse-Duration extension.

  Description

   In de extension MedicationUse-Duration (https://simplifier.net/NictizSTU3-Zib2017/zib-MedicationUse-Duration) staan in context een drietal contexten benoemd (MedicationRequest, MedicationStatement en MedicationStatement.effectivePeriod). Deze extension wordt ook gebruikt in AdministrationAgreement (https://simplifier.net/NictizSTU3-Zib2017/zib-AdministrationAgreement), waardoor dus feitelijk ook MedicationDispense (de FHIR resource waarin AdministrationAgreement uitgewerkt is) als context benoemd zou moeten staan, of hij zou niet gebruikt mogen worden in de AdministrationAgreement.

   Attachments

    Activity

     People

      rijcke@nictiz.nl Eduard de Rijcke
      erik@interoplab.eu Erik Beudeker
      Watchers:
      3 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

       Jigit Development

        Branches:
        Pull requests: