Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-2973

TestScripts: CodeableConcept display/text assert is te streng

Details

  • Change Request
  • Status: Gesloten
  • 2
  • Resolution: Resolved
  • 2020.01 - Maart 2022
  • None
  • Nee
  • Alle 2020.01, Alle 2020.02, Medicatieproces 9.0.7, Vragenlijsten 1.x
  • Kwalificatie
  • Laag, de controle op de aanwezigheid van een goede display value wordt verbeterd.
  • De assert die controleert of CodeableConcepts een display of text hebben aanpassen naar: {$resource}.descendants().where($this.is(CodeableConcept)).all(coding.display.exists() or text.exists() or extension.exists())
  • De assert die testte op aanwezigheid van .display of .text in elementen van type CodeableConcept ging er ten onrechte vanuit dat .text alleen aanwezig mag zijn als de gecodeerde waarde afwezig is. Dit is aangepast.
  • The assert that tested the presence of .display or .text in elements of type CodeableConcept incorrectly assumed that .text may only be present if a coded value is absent. This restriction has been removed.

  Description

   Al onze NTS-TestScripts bevatten de assert:

   {$resource}.descendants().where($this.is(CodeableConcept)).all((coding.display.exists() or (coding.exists().not() and text.exists())) or extension.exists())

   Die refereert naar https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/FHIR:V1.0_FHIR_IG_STU3#Use_of_coded_concepts

   Echter, waar komt de eis vandaan dat .text alleen mag voorkomen als .coding als geheel niet bestaat (het middelste deel van de assert)? Ik lees dit niet direct in de tekst van de IG. Er zijn situaties dat .coding wel bestaat zonder display (als deze bijvoorbeeld een extensie bevat of 'gewoon' een code zonder display), maar er dan een text is waarvan bijvoorbeeld onbekend is of dit exact de display van de betreffende code is.

   Mijn voorstel is danwel deze assert 'af te zwakken':

   {$resource}.descendants().where($this.is(CodeableConcept)).all(coding.display.exists() or text.exists() or extension.exists())

   of eventueel om hem iets specifieker te maken:

   {$resource}.descendants().where($this.is(CodeableConcept)).all(coding.display.exists() or (coding.display.exists().not() and text.exists()) or extension.exists())

   Of de IG aan te scherpen om deze edge case te duiden.

   Attachments

    Activity

     People

      duwel@nictiz.nl Jorn Duwel
      duwel@nictiz.nl Jorn Duwel
      Watchers:
      3 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: