Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-295

Verstrekkingenvertaling: specificaties voor search parameters

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • 2019.01 - Patches 2019
  • None
  • Nee
  • Medicatieproces
  • Technisch
  • Other
  • Hide
   * In TO de search URL's aanvullen met een include for the Organization Resource
   * Custom SearchParmeter aanmaken, o.b.v. search code requestdate, en toevoegen aan TO en CapabilityStatements
   * Filter op whenHandedOver verwijderen
   * Aanpassen search URL's van category=http://snomed.info/sct|373784005,422037009 naar category=http://snomed.info/sct|373784005,http://snomed.info/sct|422037009.
   Show
   * In TO de search URL's aanvullen met een include for the Organization Resource * Custom SearchParmeter aanmaken, o.b.v. search code requestdate, en toevoegen aan TO en CapabilityStatements * Filter op whenHandedOver verwijderen * Aanpassen search URL's van category= http://snomed.info/sct |373784005,422037009 naar category= http://snomed.info/sct |373784005, http://snomed.info/sct |422037009.

  Description

   Bij de systeemrol raadplegen / beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling worden bronsystemen - via een vertaling - bevraagd volgens de 6.12 verstrekkingenlijst standaard (via het LSP).

   Een 6.12 verstrekking wordt daarbij vertaald naar een toedieningsafspraak en een verstrekking in FHIR om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de MedProces 9 bouwstenen en zo de ontwikkelinspanning aan de PGO-kant zo klein mogelijk te houden.

   Deze systematiek zorgt er echter wel voor dat er een bepaalde manier van query gedaan moet worden zodat het antwoord van het LSP ook in zijn geheel in één keer conform verwachting terugkomt naar de PGO's. Dit betekent dat een PGO in de query direct ook moet vragen om de resources voor Medication en Patient en voor MedicationDispense.performer (de verstrekker). Deze laatste is vergeten in de query specificaties voor deze systeemrol.

   Daarnaast is er een verkeerde parameter gekozen voor de query op verstrekkingsperiode. De 'verstrekkingsdatum' uit de 6.12 standaard is gemapt op de 'aanschrijfdatum' in het MedProces 9 model. Dit betekent dat er ook gezocht moet worden via deze aanschrijfdatum. De queryparameter gaat nu uit van verstrekkingsdatum (whenHandedOver) terwijl de AIS'en in de 6.12 standaard bijna zonder uitzondering de datum van het verwerken van het voorschrift (aanschrijfdatum) communiceren in het 6.12 veld voor verstrekkingsdatum....

    

   Attachments

    Activity

     People

      toonstra Ardon Toonstra
      wetering Arianne van de Wetering
      Watchers:
      1 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

       Jigit Development

        Branches:
        Pull requests: