Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-287

Verstrekkingenvertaling MBH-id ook nodig in TA en VS

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2019.01 - Patches 2019
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Ja
  • Informatiestandaard:
   Medicatieproces
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR
  • Impact:
   Laag, nog niemand heeft dit ingebouwd.
  • FHIR Category:
   Profiles
  • Voorgestelde oplossing:
   Terugzetten van de cardinaliteit van medicationTreatment extensie naar 1..1 in zowel derived profiel op Dispense als AdministrationAgreement
  • Release notes:
   Hide

   Cardinaliteit van medicationTreatment extensie naar 1..1 in de volgende profielne mp612-DispenseToFHIRConversion-AdministrationAgreement en mp612-DispenseToFHIRConversion-Dispense

   Show
   Cardinaliteit van medicationTreatment extensie naar 1..1 in de volgende profielne mp612-DispenseToFHIRConversion-AdministrationAgreement  en mp612-DispenseToFHIRConversion-Dispense

   Description

   Zie https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-issues--mp-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.6.371&language=nl-NL 

   Bij verstrekkingenvertaling was de identificatie van de medicamenteuze behandeling onterecht niet opgenomen in de transactie. Deze is wel nodig en moet daarom ook toegevoegd worden in de FHIR profielen voor verstrekkingenvertaling (dus zowel toedieningsafspraak als verstrekking).

   Hij zit nu wel in verstrekking, maar met kardinaliteit 0..1, dit moet 1..1 zijn.

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      toonstra Ardon Toonstra
      Reporter:
      wetering Arianne van de Wetering
      Watchers:
      0 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.