Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-2764

Nieuwe volledigheidsbeoordeling + term 'pre-kwalificatie' verwijderen

Details

  • Nee
  • Alle 2020.01, Alle 2020.02
  • Kwalificatie
  • laag, de aanpassingen verduidelijken de materialen
  • De volledigheidsbeoordeling in het beoordelingsformulier wordt uitgebreid met specifiekere technische criteria. Tevens wordt de achterhaalde term '(pre)' van '(pre)kwalificatie' verwijderd uit de beoordelingsformulieren en wiki-pagina.
  • Hide

   In de meest recente beoordelingsformulieren is de volledigheidsbeoordeling uitgebreid met specifiekere technische criteria. Tevens is de achterhaalde term '(pre)' van '(pre)kwalificatie' verwijderd uit de beoordelingsformulieren en wikipagina's.

   Show
   In de meest recente beoordelingsformulieren is de volledigheidsbeoordeling uitgebreid met specifiekere technische criteria. Tevens is de achterhaalde term '(pre)' van '(pre)kwalificatie' verwijderd uit de beoordelingsformulieren en wikipagina's.

  Description

   Per januari 2022 wordt er een nieuwe volledigheidsbeoordeling als tabblad van de beoordelingsformulieren geïntroduceerd. De volledigheidsbeoordeling is herzien en er zijn  (specifiekere) technische criteria opgesteld waarop getoetst wordt bij de aanlevering van de Touchstone testexecutie(s). 

   Daarnaast wordt de term “Pre-kwalificatie” uitgefaseerd. Na onderzoek is gebleken dat de term niet meer passend is aangezien het verwarring kan opleveren, onvoldoende transparant is en eenduidige communicatie belemmert. De term waarmee het begrip wordt vervangen is 'kwalificatie 1'. De aanpassing heeft betrekking op het volgend materiaal:

   • Beoordelingsformulieren
   • De kwalificatiepagina (wiki)

   Op de kwalificatiepagina wordt de '(pre)' verwijderd van '(pre)kwalificatie' en in de beoordelingsformulieren wordt de oude term vervangen door 'kwalificatie 1'.

   Attachments

    Activity

     People

      struik@nictiz.nl Laura Struik (Inactive)
      struik@nictiz.nl Laura Struik (Inactive)
      Watchers:
      3 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: