Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-271

HuisartsGegevens Kwalificatie: Functioneel en Technisch Ontwerp

  Details

  • Type: Vraag
  • Status: Gesloten
  • Priority: 1
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Huisartsgegevens
  • Informatiestandaard onderdeel:
   Functioneel
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   Huisartsgegevens is implementeerbaar voor zover als HIS-sen data kunnen leveren. Dat is beduidend minder dan de NHG richtlijn suggereert waarover de patiënt zou moeten kunnen beschikken. Het uitgangspunt voor wat HIS-sen, of H-EPD zoals de richtlijn deze noemt, is wat in het programma Ketenzorg beschikbaar is:

   # labbepalingen
   # algemene bepalingen
   # contacten
   # medicatieafspraken
   # contactverslagen (S-O-E-P)
   # episodes
   # attentiewaarden
   # allergie/intoleranties

   Van deze lijst, heeft de richtlijn bepaald dat niet alles moet of kan worden opgeleverd: de richtlijn praat wel over contactverslagen, maar niet over de contacten waarin deze tot stand zijn gekomen. De richtlijn stelt verder dat de patiënt niet alle journaalregel-typen mag ontvangen. De informatiestandaard Huisartsgegevens kiest er verder voor om niet direct naar attentiewaarden te vragen, maar deze als onderdeel van de episodes op te vragen.

   Dan een nog wat lastiger probleem: er bestaan geen zibs die expliciet door huisartsen worden ondersteund. Deze worden tot op de dag van vandaag nog steeds geformuleerd als kandidaat richting het zibcentrum. Dat betekent niet dat er geen relatie met de bestaande zibs gelegd kan worden. De Huisartsgegevens-informatiestandaard legt, binnen de grenzen van het genoemde, zoveel mogelijk relatie met de bestaande zibs release 2017. Het functionele ontwerp heeft daar wat meer detail over dan het technisch ontwerp, omdat niet alles technisch al kan.

   De plaatsen waar "TODO" staat, worden onderkend als onderdeel van de richtlijn, maar wachten op updates uit het veld om te kunnen uitwerken. Deze kunnen dus op dit moment niet worden geïmplementeerd.
   Show
   Huisartsgegevens is implementeerbaar voor zover als HIS-sen data kunnen leveren. Dat is beduidend minder dan de NHG richtlijn suggereert waarover de patiënt zou moeten kunnen beschikken. Het uitgangspunt voor wat HIS-sen, of H-EPD zoals de richtlijn deze noemt, is wat in het programma Ketenzorg beschikbaar is: # labbepalingen # algemene bepalingen # contacten # medicatieafspraken # contactverslagen (S-O-E-P) # episodes # attentiewaarden # allergie/intoleranties Van deze lijst, heeft de richtlijn bepaald dat niet alles moet of kan worden opgeleverd: de richtlijn praat wel over contactverslagen, maar niet over de contacten waarin deze tot stand zijn gekomen. De richtlijn stelt verder dat de patiënt niet alle journaalregel-typen mag ontvangen. De informatiestandaard Huisartsgegevens kiest er verder voor om niet direct naar attentiewaarden te vragen, maar deze als onderdeel van de episodes op te vragen. Dan een nog wat lastiger probleem: er bestaan geen zibs die expliciet door huisartsen worden ondersteund. Deze worden tot op de dag van vandaag nog steeds geformuleerd als kandidaat richting het zibcentrum. Dat betekent niet dat er geen relatie met de bestaande zibs gelegd kan worden. De Huisartsgegevens-informatiestandaard legt, binnen de grenzen van het genoemde, zoveel mogelijk relatie met de bestaande zibs release 2017. Het functionele ontwerp heeft daar wat meer detail over dan het technisch ontwerp, omdat niet alles technisch al kan. De plaatsen waar "TODO" staat, worden onderkend als onderdeel van de richtlijn, maar wachten op updates uit het veld om te kunnen uitwerken. Deze kunnen dus op dit moment niet worden geïmplementeerd.

   Description

   De technische specificatie van huisartsgegevens bevat nog TODO's, betekent dat dat we hiervoor nog niet kunnen kwalificeren? Bovendien komen niet alle in bijlage 1 aangegeven zibs in de technische specificatie overeen met de functionele specificatie, van welke specificatie moeten wij uitgaan?

   Met vriendelijke groet,

   Yuri Bonanno

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       yuri.bonanno@curavista.nl Yuri Bonanno
       Reporter:
       yuri.bonanno@curavista.nl Yuri Bonanno
       Watchers:
       1 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.