Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-2704

AllergyIntolerance profiel mist valueSet bij binding op .clinicalStatus en .category

Details

  • Bevinding
  • Status: Gesloten
  • 2
  • Resolution: Resolved
  • None
  • None
  • Nee
  • Allergieintolerantie 1.x, Allergieintolerantie 2.x, Allergieintolerantie 3.x, BgLZ 1.x, BgLZ 2.x, BgLZ 3.x, BgZ 2.x, BgZ 3.x, Huisartsgegevens 1.x, Huisartsgegevens 2.x
  • FHIR
  • Profiles
  • POC

  Description

   https://simplifier.net/NictizSTU3-Zib2017/zib-AllergyIntolerance

   AllergyIntolerance.clinicalStatus en .category missen een ValueSet bij de binding. Daardoor krijg je op Touchstone bijvoorbeeld nu meldingen zoals deze:

   Validation of response body against profile 'http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Bundle' by FHIR specification's Validation Engine produced the following results:
   WARNING: ValueSet null primitive binding not found in profile http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-AllergyIntolerance. Location: Bundle.entry[1].resource.clinicalStatus (line 48, col44).
   WARNING: ValueSet null primitive binding not found in profile http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-AllergyIntolerance. Location: Bundle.entry[1].resource.category (line 60, col42).

   Kunnen deze worden hersteld? PS: ik heb misschien teveel informatiestandaarden aangekruist.

   Probleem is geconstateerd door henket, maar in gesprek met Maarten Bout van ITVisors dus vandaar met aanmelder Itzos gemaakt.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       medmij-kwalificatie@itzos.com Itzos
       medmij-kwalificatie@itzos.com Itzos
       Watchers:
       2 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

        Jigit Development

         Branches:
         Pull requests: