Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-2564

In MP kwalificatiemateriaal ontbreekt element 'relatie met MA' in scenario 3.3

Details

  • Change Request
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • 2019.01 - Januari 2022
  • None
  • Nee
  • Medicatieproces 9.0.7
  • Kwalificatie
  • Gering - fout corrigeren
  • Er wordt een relatie naar de MA uit scenario 2.3 toegevoegd in ADA en vervolgens in de tabel op de Wiki. Deze relatie wordt ook opgenomen in het bericht op Touchstone.
  • Hide

   Er is een relatie naar de MedicatieAfspraak uit scenario 2.3 toegevoegd in scenario 3.3 op de wiki. Deze relatie is ook opgenomen in het FHIR-bericht op Touchstone.

   Show
   Er is een relatie naar de MedicatieAfspraak uit scenario 2.3 toegevoegd in scenario 3.3 op de wiki. Deze relatie is ook opgenomen in het FHIR-bericht op Touchstone.

  Description

   In scenario 3.3 staat in de gewijzigde MA onterecht geen relatie naar de oorspronkelijke MA. Volgens het functioneel ontwerp hoort deze relatie er wel te zijn. Zie paragraaf 2.2.5.5: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/mp:V9.0.7_Ontwerp_medicatieproces#Processtap:_Maken_medicatieafspraak

   Het gaat om dit script: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_beschikbaarstellen_MA

   Attachments

    Activity

     People

      malestein@nictiz.nl Titia van Malestein (Inactive)
      malestein@nictiz.nl Titia van Malestein (Inactive)
      Watchers:
      3 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: