Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-2515

Duiden wat 'SHOULD' betekent voor TouchStone assertions

Details

  • Nee
  • Alle 2020.01, Alle 2020.02
  • Kwalificatie
  • Laag, inhoudelijk wijzigt er niets
  • Hide
   Op de Kwalificatie-pagina (https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2020.01/Kwalificatie), de zin "De testexecutie dient 100% succesvol geslaagd te zijn voordat gestart kan worden met de kwalificatie" uitbreiden met "tenzij er zwaarwegende redenen zijn dat de tests falen."
   Show
   Op de Kwalificatie-pagina ( https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2020.01/Kwalificatie), de zin "De testexecutie dient 100% succesvol geslaagd te zijn voordat gestart kan worden met de kwalificatie" uitbreiden met "tenzij er zwaarwegende redenen zijn dat de tests falen."
  • Hide

   Aan de kwalificatie-eisen is uitleg toegevoegd in welke omstandigheden een Touchstone-uitvoer gefaalde tests mag bevatten.

   Show
   Aan de kwalificatie-eisen is uitleg toegevoegd in welke omstandigheden een Touchstone-uitvoer gefaalde tests mag bevatten.

  Description

   Uit MM-2482 kwam naar voren dat het verwarrend werkt dat de TouchStone assertion die checkt op CodeableConcept.text en .coding.display (wat een SHOULD is in de IG) een Fail oplevert. Het zorgt voor wat twijfel bij iemand die misschien wel de best mogelijke executie voor zijn systeem oplevert, want er zijn situaties mogelijk waarin deze elementen niet verplicht zijn, zoals onze IG aangeeft.

   Wat kunnen we doen om dit beter te maken (voor deze assert, maar ook in z'n algemeen voor 'SHOULD' requirements)?

   • Assertion op 'warningOnly'. Doet dit recht aan de zwaarte die we in dit geval toch aan de requirement hechten?
   • Description van de assertion verbeteren om deze situatie beter te reflecteren
   • Beter duiden in de algemene beschrijving van de kwalificatie dat er best executies met Fails mogen worden ingeleverd, als er maar verantwoord wordt waarom dit zo is?
   • All of the above
   • OTH?

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
       duwel@nictiz.nl Jorn Duwel
       Watchers:
       5 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: