Details

  • Type: Bevinding
  • Status: Gesloten
  • Priority: 2
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Huisartsgegevens
  • Informatiestandaard onderdeel:
   Technisch
  • FHIR Category:
   Profiles

   Description

   De endpoints voor de huisartsgegevens in de testscripts van Touchstone wijken af van de informatiestandaard b.v. voor diagnostische bepalingen:

   Touchstone: [http://touchstone.aegis.net:55953/fhir3-i2/Observation?category=http://hl7.org/fhir/observation-category|vital-signs&date=ge2018-02-11]

   Informatiestandaard 2019.01: [base]/Observation?code=https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/nhg-tabel-45-diagnostische-bepalingen|&_include=Observation:related-target&_include=Observation:specimen&date=ge2017-01-01

   Voor diagnostische bepalingen is geen mapping: https://simplifier.net/NictizSTU3-Zib2017/gp-DiagnosticResult/~mappings . Is het niet handig om dezelfde mapping (en endpoints) aan te houden zoals bij verzamelen vitale functies?

   Als ik naar het json resultaat uit Touchstone kijk dan is voor bloeddruk een aparte resource-entry voor bovendruk (gpdata-observation-contact01-bpsystolic) en eentje voor onderdruk (gpdata-observation-contact01-bpdiastolic). Dit is niet conform de Nictiz specs voor FHIR implementatie van bloeddruk

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      galen@nictiz.nl Niek van Galen
      Reporter:
      w.dejonge@zodos.nl Wilfred de Jonge
      Watchers:
      0 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.