Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-2300

Omzetten kwalificatiescripts Word/PDF -> Wiki

Details

  • Change Request
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • 2020.01 - Augustus 2021
  • None
  • Nee
  • Zelfmetingen
  • Kwalificatie
  • Geen. De inhoud van kwalificatie blijft ongewijzigd.
  • Hide
   De kwalificatiematerialen, om precies te zijn - de kwalificatiescripts en addenda - die nu op de kwalificatiepagina als downloadbare pdf’s beschikbaar zijn, worden omgezet naar wiki-pagina’s.

   Geen inhoudelijke wijziging van materialen.
   Show
   De kwalificatiematerialen, om precies te zijn - de kwalificatiescripts en addenda - die nu op de kwalificatiepagina als downloadbare pdf’s beschikbaar zijn, worden omgezet naar wiki-pagina’s. Geen inhoudelijke wijziging van materialen.
  • Hide

   De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.

   Show
   De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.

  Description

   Deze patch is van een iets andere opzet dan de normale patches. De issues zijn al vastgesteld, omdat we het kwalificatiemateriaal een andere locatie geven en verder geen inhoudelijke wijzigingen uitvoeren.
   Dit heeft tot gevolg dat er eenmalig géén directe input vanuit (kandidaat-)deelnemers wordt meegenomen in deze patch.

   Door het materiaal als wiki-pagina aan te bieden, beschikken alle betrokkenen over de meest actuele versie. Oftewel raadpleging aan de bron of de ‘one truth’ gedachte.

   Deze wijzigingen hebben géén effect op de interoperabiliteit en de (lopende) kwalificaties, de inhoud blijft ongewijzigd.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       lenselink@nictiz.nl Mariëtte Lenselink
       rbreas@phit.nl Robert Breas
       Watchers:
       5 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: