Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-2294

Omzetten kwalificatiescripts Word -> Wiki

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2020.01 - Augustus 2021
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   BgZ
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Kwalificatie
  • Impact:
   Geen. De inhoud van kwalificatie blijft ongewijzigd.
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   De kwalificatiematerialen, om precies te zijn - de kwalificatiescripts en addenda - die nu op de kwalificatiepagina als downloadbare pdf’s beschikbaar zijn, worden omgezet naar wiki-pagina’s.

   Geen inhoudelijke wijziging van materialen.
   Show
   De kwalificatiematerialen, om precies te zijn - de kwalificatiescripts en addenda - die nu op de kwalificatiepagina als downloadbare pdf’s beschikbaar zijn, worden omgezet naar wiki-pagina’s. Geen inhoudelijke wijziging van materialen.
  • Release notes:
   Hide

   De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.

   Show
   De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.

   Description

   Deze patch is van een iets andere opzet dan de normale patches. De issues zijn al vastgesteld, omdat we het kwalificatiemateriaal een andere locatie geven en verder geen inhoudelijke wijzigingen uitvoeren.
   Dit heeft tot gevolg dat er eenmalig géén directe input vanuit (kandidaat-)deelnemers wordt meegenomen in deze patch.

   Door het materiaal als wiki-pagina aan te bieden, beschikken alle betrokkenen over de meest actuele versie. Oftewel raadpleging aan de bron of de ‘one truth’ gedachte.

   Deze wijzigingen hebben géén effect op de interoperabiliteit en de (lopende) kwalificaties, de inhoud blijft ongewijzigd.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       hagg@nictiz.nl Trudy Hagg
       Reporter:
       rbreas@phit.nl Robert Breas
       Watchers:
       7 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.