Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-227

AdministrationAgreement reference naar performer

  Details

  • Type: Bevinding
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   BgZ
  • Informatiestandaard onderdeel:
   Kwalificatie

   Description

   In een recente Touchstone execution (https://touchstone.aegis.net/touchstone/execution?exec=20190409051819440) bevat de XML response met daarin de AdministrationAgreement een performer attribuut, met daarin een referentie naar 'Organization/medmij-bgz-organization-ts-05' en als display waarde 'Apotheek de Gulle Gaper'. Echter, als ik een request doe naar onderstaande URL om alle Organization resources van de FHIR server op te halen, dan zie ik een referentie met als name attribuut ook 'Apotheek de Gulle Gaper' onder een andere id, namelijk 'medmij-bgz-healthcareprovider-ts-05'.

   http://touchstone.aegis.net:55953/fhir3-i2/Organization

   Zouden deze ids niet hetzelfde moeten zijn?

   Toelichting voor de bijlagen: admin-agreement-excerpt.png is een deel van de XML in de response, Organization-detail.png is een deel van de response met alle Organization resources.

    

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      toonstra Ardon Toonstra
      Reporter:
      ruben.young_on@curavista.nl Ruben Young On
      Watchers:
      0 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.