Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-223

PractitionerRole Specialty verkeerd gedefinieerd.

  Details

  • Type: Bevinding
  • Status: Gesloten
  • Priority: 4
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   BgZ

   Description

   In de PractitionerRole die bijgevoegd is bij de Patiënt Touchstone-XML is niet helemaal correct.

   In het addendum staat bij zorgverlener bij specialisme 01015, deze waarde zou volgens simplifier te vinden moeten zijn in het Specialty veld in de PractitionerRole-XML. Dit is niet het geval, ik vind in het code element het volgende.

   <code>
    <coding>
     <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.6.7"/>
     <code value="0100"/>
     <display value="Huisartsen, niet nader gespecificeerd"/>
    </coding>
   </code>
   

    

   Verder zie ik dat er zowel in PractitionerRole en Practitioner er niet gemapt wordt naar 17.1.5 - HealthProfessionalRole op zibs.nl.

   Ik denk dat er drie dingen mis zijn gegaan. 

    

   1.  De verkeerde code wordt geleverd in de PractitionerRole-XML.
   2.  De code zou eigenlijk in het Specialty veld moeten zitten in de PractitionerRole-XML.
   3.  Misschien is men vergeten een mapping te maken naar HealthProfessionalRole?

   Ik hoop dat jullie hiermee verder kunnen!

   Met vriendelijke groet,

   Yuri Bonanno

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      galen@nictiz.nl Niek van Galen
      Reporter:
      yuri.bonanno@curavista.nl Yuri Bonanno
      Watchers:
      1 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.