Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-2229

ART-DECOR eAfspraak publicatie 2.0 herstellen

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2020.01 - Juli 2021
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   eAfspraak
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Functioneel
  • Impact:
   Geen. Verbetering van fout in de informatie.
  • Voorgestelde oplossing:
   ART-DECOR filter werkend krijgen zodat alleen "Raadplegen Afspraak" in publicatie 2.0 zichtbaar is.
  • Release notes:
   Hide

   De ART-DECOR publicatie toont, conform de informatiestandaard versie 2.0, nu alleen de transactiegroep "Raadplegen Afspraak". Op het functioneel ontwerp is de nieuwe link naar deze publicatie opgenomen.

   Show
   De ART-DECOR publicatie toont, conform de informatiestandaard versie 2.0, nu alleen de transactiegroep "Raadplegen Afspraak". Op het functioneel ontwerp is de nieuwe link naar deze publicatie opgenomen.

   Description

   In de huidige publicatie worden alle oude transacties nog zichtbaar, ondanks toepassing van een filter om alleen de transactiegroep "Raadplegen afspraak" (transacties raadplegen / beschikbaarstellen) te publiceren. 

   In back-end herstellen/instellen zodat de publicatie 2.0 op ART-DECOR staat zoals in MM-2060 bedoeld.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       lenselink@nictiz.nl Mariëtte Lenselink
       Reporter:
       lenselink@nictiz.nl Mariëtte Lenselink
       Watchers:
       3 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.