Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-2227

Dubbele ID in zib-VaccinationRecommendation

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2020.01 - Juli 2021
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Alle
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR
  • Impact:
   Geen
  • FHIR Category:
   Profiles
  • Voorgestelde oplossing:
   De naamgeving van de slice op ImmunizationRecommendation.recommendation.vaccineCode.coding wordt veranderd naar productCodeGTINCodelijst
  • Release notes:
   Hide

   Removed duplicate naming of productCodePRKCodelijst on the slice vaccineCode in the FHIR profile for HCIM VaccinationRecommendation.

   Show
   Removed duplicate naming of productCodePRKCodelijst on the slice vaccineCode in the FHIR profile for HCIM VaccinationRecommendation.

   Description

   In komt tweemaal een element voor met code "ImmunizationRecommendation.recommendation.vaccineCode.coding:productCodePRKCodelijst.system".
   Bij het laatste voorkomen wordt waarschijnlijk "ImmunizationRecommendation.recommendation.vaccineCode.coding:productCodeGTINCodelijst.system" bedoeld.

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      djorai@nictiz.nl Ashwin Djorai
      Reporter:
      jorgmutter@hotmail.com Jorg Mutter
      Watchers:
      4 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.