Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-2205

Zelfmetingen FO/TO aanvullen met reactie bij onbekende/incorrecte metingen

Details

  • Change Request
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • 2020.01 - Juli 2021
  • None
  • Nee
  • Alle, Zelfmetingen
  • Functioneel, Technisch
  • Laag tot nihil, want tekstuele uitleg + advies.
  • Hide
   Op het FO en TO van Zelfmetingen 2020.01 duiding geven* over hoe een ontvangende partij kan reageren op metingen die niet worden ondersteund (dat wil zeggen: metingen met LOINC-codes die niet gespecificeerd staan op het FO/TO).

   *FO: korte tekstuele uitleg, TO: verwijzing naar de FHIR IG - sectie error handling
   Show
   Op het FO en TO van Zelfmetingen 2020.01 duiding geven* over hoe een ontvangende partij kan reageren op metingen die niet worden ondersteund (dat wil zeggen: metingen met LOINC-codes die niet gespecificeerd staan op het FO/TO). *FO: korte tekstuele uitleg, TO: verwijzing naar de FHIR IG - sectie error handling
  • Hide

   Het was niet duidelijk hoe een server moest reageren op Zelfmetingen (Observation-resources) die niet ondersteund worden (bijvoorbeeld vanwege business rules). Er is in de MedMij FHIR IG duiding toegevoegd bij het onderdeel "Error handling", ook is er een voorbeeld toegevoegd. Vanuit zowel het functioneel ontwerp als het technisch ontwerp van Zelfmetingen wordt verwezen naar dit stukje uitleg.

   Show
   Het was niet duidelijk hoe een server moest reageren op Zelfmetingen (Observation-resources) die niet ondersteund worden (bijvoorbeeld vanwege business rules). Er is in de MedMij FHIR IG duiding toegevoegd bij het onderdeel "Error handling", ook is er een voorbeeld toegevoegd. Vanuit zowel het functioneel ontwerp als het technisch ontwerp van Zelfmetingen wordt verwezen naar dit stukje uitleg.

  Description

   Zelfmetingen staat nu X zelfmetingen toe. Dat werkt dan als een soort 'whitelist' van metingen die zijn toegestaan. Vanuit OPEN/VZVZ komt de vraag om expliciet te zijn over hoe je moet reageren als je meting binnenkrijgt die daar buiten valt.

   Deze wens komt op vanwege OPEN/Zelfmetingen die op 2019.01 zal starten.

   Attachments

    Activity

     People

      galen@nictiz.nl Niek van Galen
      henket@nictiz.nl Alexander Henket
      Watchers:
      6 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: